Ugunsdrošības pārbaudēs daudzdzīvokļu mājās Zemgalē konstatē virkni pārkāpumu

Maijā Zemgalē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) veica ugunsdrošības pārbaudes 158 daudzdzīvokļu dzīvojamo māju koplietošanas telpās, portālu informēja VUGD Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļas vecākā inspektore Viktorija Gribuste.

Pārbaužu rezultātā secināts, ka gandrīz pusei no pārbaudītajiem daudzdzīvokļu dzīvojamajiem namiem koplietošanas telpās nav veikta elektroinstalāciju pārbaude un kontaktu savienojumu kvalitātes pārbaude ar termokameru. Šīs pārbaudes ir svarīgas, jo elektroinstalācijas lielākajā daļā māju ir ierīkotas pirms vairākiem desmitiem gadu un paredzētas būtiski mazākai vienlaicīgai ierīču lietošanai. Turklāt īssavienojums elektroinstalācijā ir viens no biežākajiem ugunsgrēku izcelšanās iemesliem tieši dzīvojamajā sektorā. Saskaņā ar normatīvo aktu prasībām šīs pārbaudes ir jāveic reizi desmit gados.

Gandrīz trešajā daļā jeb 46 ēkās kāpņu telpās tiek uzglabāti degtspējīgi priekšmeti, tie novietoti arī pagrabtelpās ārpus ierīkotajām novietnēm un bēniņos. Izceļoties ugunsgrēkam, novietotie priekšmeti var veicināt ugunsgrēka izplatīšanos un sadūmojuma palielināšanos, kā rezultātā mājas iedzīvotāji var tikt nopietni apdraudēti. Turklāt kāpņu telpās novietotie priekšmeti arī apgrūtinās cilvēku evakuēšanos ugunsgrēka laikā.

Savukārt 45 daudzdzīvokļu ēkām nav izstrādāta ugunsdrošības instrukcija, kurā tiek noteikta ēkas iemītnieku rīcība ugunsgrēka gadījumā.

«Katru gadu, veicot pārbaudes dažādās daudzdzīvokļu dzīvojamajās mājās, konstatējam, ka pārkāpumi būtībā ir vieni un tie paši. Tomēr pozitīvi ir tas, ka pārkāpumu skaitam ir tendence samazināties. Lai gan tikai retās dzīvojamajās mājās pārkāpumi netiek konstatēti, tomēr to skaits, kas tiek iekļauti pārbaudes aktos, samazinās. Pakāpeniski pārkāpumi tiek novērsti. Pieaug namu apsaimniekotāju un māju vecāko izpratne par to, cik būtiski ir ievērot ugunsdrošības prasības. Ja koplietošanas telpās izceļas ugunsgrēks, tas apdraud visus mājas iedzīvotājus, jo piedūmojuma dēļ iemītnieki var tikt iesprostoti savos mājokļos, un tad palīdzēt izglābties var tikai ugunsdzēsēji-glābēji,» skaidro VUGD Zemgales reģiona brigādes komandiera vietnieks majors Raimonds Kudlis.  

Par konstatētajiem ugunsdrošības pārkāpumiem par apsaimniekošanu atbildīgajām personām tika iesniegti pārbaudes akti, kuros tika norādīti konstatētie pārkāpumi un termiņi to novēršanai.

Ugunsdrošības pārbaudes dzīvojamajā sektorā notiek visā Latvijā, tikai atšķirīgā laikā atbilstīgi katras VUGD teritoriālās struktūrvienības izstrādātajam darba plānam. Zemgalē šādas pārbaudes atkārtoti izlases kārtā tiks veiktas  oktobrī. Papildus visa gada laikā VUGD veic ugunsdrošības pārbaudes dzīvojamajā sektorā, ja tiek saņemts iedzīvotāju iesniegums.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas