Uz autoceļa Bauska-Bērzi-Lietuvas robeža kritusies satiksmes intensitāte

Vairākos Lietuvas pierobežas ceļu posmos pabeigti remontdarbi, kas veikti Eiropas Savienības (ES) Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam ("Interreg V-A") līdzfinansētā projekta "Easycrossing" ietvaros. Remontdarbi noslēgušies arī uz autoceļa Bauska-Bērzi-Lietuvas robeža, portālu  informēja VAS "Latvijas valsts ceļi" (LVC) Komunikācijas daļā.

Atgādināsim, ka 2018. gada maijā Lietuvas pierobežā uz autoceļa Bauska–Bērzi–Lietuvas robeža (V1028) posmā no Bērziem līdz Lietuvas robežai (7,44. – 14,62. km) tika sākti atjaunošanas darbi, kas turpinājās 2019. gadā, taču līdz būvniecības sezonas beigām tie netika pabeigti, jo «Union Asphalttechnik», kas iepirkuma rezultātā bija ieguvusi tiesības veikt būvdarbus, 2019. gada 26. jūlijā pasludināja maksātnespēju.

«Līdz maksātnespējas pasludināšanai būvnieks paveica lielāko daļu darbu, taču atlikušie apmēram 17% no darbu apjoma netika izdarīti. Tostarp netika veikta virsmas apstrāde, nomaļu uzpildīšana, dilumkārtas uzklāšana nobrauktuvēs, drošības barjeru uzstādīšana un ceļa horizontālo apzīmējumu, ceļa aprīkojuma uzstādīšana. Būvkompānija visus darbus apturēja 2019. gada 10. jūnijā un pameta būvlaukumu. Būvuzraugs un «Latvijas Valsts ceļu» speciālisti objektā veica pabeigto darbu uzskaiti, lai noslēgtu protokolu par būvdarbu pabeigšanu nepilnā apmērā. Lai atsāktu un paveiktu atlikušos būvdarbus, tika sludināts jauns iepirkums,» informē Ieva Niedra.

Iepirkumā uzvarēja SIA «Roadekss», kas veica asfalta apakškārtas defektu labošanu, vienkārtas virsmas apstrādi, nomaļu uzpildīšanu, ceļa zīmju un barjeru uzstādīšanu.

Kā norādīja LVC, projekta galvenais mērķis ir pierobežu ceļu tīkla sakārtošana, kas veicina pārrobežu mobilitāti un teritoriālo integritāti Latvijas un Lietuvas pierobežas reģionos, nodrošinot darbaspēka, pakalpojumu un preču kustību. Plānots, ka projekts veicinās satiksmes intensitātes pieaugumu uz atjaunotajiem ceļu posmiem par 12%, un ikdienas robežšķērsošanas gadījumu skaita pieaugumu par 10% piecu gadu laikā pēc projekta pabeigšanas.

Pēc LVC sniegtās informācijas uz autoceļa Bauska-Bērzi-Lietuvas robeža virzienā uz Žeimeli gada vidējā diennakts intensitāte 2019.gadā kritusies par 5%, kas skaidrojams ar to, ka šajā ceļa posmā gan Latvijas, gan Lietuvas pusē 2018., 2019. un 2020.gadā norisinājās būvdarbi. Objektīvus datus par projekta ietekmi varēs iegūt, sākot no 2021.gada.

Projekta ietekme vērtēta, salīdzinot datus par periodu, projektu sākot 2017.gada novembrī, ar datiem 2019.gadā, ņemot vērā, ka 2020.gadā, sākoties Covid-19 pandēmijai, zināmus periodus robežas šķērsošanas punkti uz minējiem ceļu posmiem bijuši pilnībā slēgti satiksmei vai arī iedzīvotāju pārvietošanās pāri robežai bijusi būtiski ierobežota.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas