Valdība atbalsta valsts ģimnāzijas statusa piešķiršanu Bauskas 1.vidusskolai 2

Šodien valdība atbalstīja valsts ģimnāzijas statusa piešķiršanu Bauskas 1.vidusskolai no šī gada 1.septembra.Bauskas 1.vidusskola īsteno četras vispārējās vidējās izglītības programmas - vispārizglītojošā virziena, matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena, humanitārā un sociālā virziena un profesionāli orientēta virziena izglītības programmu, kā arī pamatizglītības programmu. Vidusskolā kopā mācās 797 skolēni, no tiem 10. līdz 12.klasē - 289 skolēni. 2008./2009.mācību gadā - 75,3% skolēnu, bet 2009./2010.mācību gadā - 75,9% ģimnāzijas skolēnu mācību sasniegumu novērtējums centralizētajos eksāmenos atbilda A, B un C līmenim. Bauskas 1.vidusskola veic pedagogu tālākizglītības centra un reģionālā metodiskā centra funkcijas, vairāki vidusskolas pedagogi ir novada mācību priekšmetu metodisko apvienību vadītāji, skolā regulāri notiek semināri, tālākizglītības kursi, metodiskās dienas Bauskas un citu novadu pedagogiem. Bauskas 1.vidusskolas pedagogu vidū ir mācību līdzekļu autori, skolas informācijas centrā ir pieejams plašs metodiskās literatūras klāsts. Skola ir novada metodiskā atbalsta centrs Eiropas Sociālā fonda projekta "Dabaszinātnes un matemātika" ieviešanā 7.-9.klasēm. Kritērijus un kārtību, kādā tiek piešķirts valsts ģimnāzijas statuss, reglamentē valdības noteikumi "Ģimnāzijas un valsts ģimnāzijas statusa piešķiršanas un anulēšanas kārtība un kritēriji". Pašlaik Latvijā ir 24 valsts ģimnāzijas. Tajās mācās apmēram 10% 10.-12.klašu spējīgāko skolēnu, un tās ir viens no būtiskiem valsts pasākumiem talantīgo un spējīgo skolēnu atbalstam.

Pievieno komentāru

Komentāri 2

santucis

Jā, neeksistē gan, tajā darbojas šie principi. Ja skolā nav veicies, tad nevajag izgāzt žulti.

pirms 9 gadiem, 2011.03.16 19:09

santa

b1v nav cienīga būt par ģimnāziju, jo tajā neeksistē ētika, morāle un tiesiskums!

pirms 9 gadiem, 2011.03.16 09:58

Vietējās ziņas