Valles baznīcas bēniņos taps izstāžu zāle

Vecumnieku novada Valles evaņģēliski luteriskās baznīcas draudze ieguvusi finansējumu, lai nosiltinātu dievnama griestus un jumta telpā izveidotu daudzfunkcionālu izstāžu zāli.

Pavasarī draudze piedalījās biedrības «Aizkraukles rajona partnerība» izsludinātajā LEADER projektu konkursā. Saņemta vēsts, ka iecere atbalstīta. Projekts «Pārseguma siltināšana un bēniņu stāva pārbūve Valles baznīcā» jāīsteno divu gadu laikā, «Bauskas Dzīvi» informē Diāna Ruģele, draudzes padomes priekšsēdētājas vietniece, projektu vadītāja.

«Projekta mērķis ir nodrošināt Valles baznīcas tālāku pastāvēšanu, ilgtspējīgu esošā kultūrvēsturiskā mantojuma un vērtību saglabāšanu, iekļaujoties Zemgales reģiona vienotā tūrisma pakalpojumu apritē. Iespēja daļu ēkas pielāgot publiskam apmeklējumam, kas nav saistīts ar dievnama pamatuzdevumu, sekmēs tās turpmāku funkcionēšanu un dažādos pakalpojumu pieejamību plašākai sabiedrībai,» skaidro D. Ruģele.

«Bauskas Dzīve» jau vēstījusi, ka projektā plānots nosiltināt baznīcas griestu pārsegumu un pārbūvēt bēniņus, kas ir ļoti plaša telpa visa lūgšanu nama garumā. Tā kā iepriekš īstenotajā projektā veikts torņa un fasādes remonts, kā arī izveidota uzbrauktuve cilvēkiem ar kustību traucējumiem, draudzei radās ideja turpināt pilnveidot ēkas iespējas. Iecerēts izveidot daudzfunkcionālu telpu izstādēm, pastāvīgām ekspozīcijām. D. Ruģele uzsver, ka svarīgi ir iesaistīt draudzē jaunatni, un šī varētu būt vieta, kur rīkot pasākumus neformālā vidē, piemēram, atpūtas, filmu, sadraudzības vakarus, mūzikas sarīkojumus u. c. Telpā iecerēts izvietot stendus ar vēsturiskiem baznīcas un mājamatniecības priekšmetiem, kas piesaistītu tūristu grupas. Interesentiem tiks piedāvāts uzkāpt tornī.

Projekts «Pārseguma siltināšana un bēniņu stāva pārbūve Valles baznīcā» tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansētās Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākumā «Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju». Attiecināmās izmaksas ir 27 553,82 eiro, t. sk. 24 798,44 eiro – Eiropas Savienības fondu finansējums, 2755,38 eiro – Vecumnieku novada pašvaldības līdzfinansējums.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas