Valsts policijas Bauskas iecirkņa teritorijā Zinību dienā pārkāpumus nekonstatē; citviet jaunieši aizturēti alkohola reibumā

Valsts policijas (VP) Zemgales reģiona pārvaldes (ZRP) apkalpojamajā teritorijā likumsargi 1.septembrī pastiprināti strādāja gan izglītības iestāžu apkārtnē, gan arī uz ceļiem. Tika pieņemti astoņi lēmumi par administratīvā pārkāpuma procesa sākšanu nepilngadīgām personām saistībā ar alkoholisko dzērienu lietošanu un smēķēšanu.

Pašlaik tiek lemts par viena jaunieša saukšanu pie administratīvās atbildības par dabisko vajadzību nokārtošanu uz ēkas sienas, informē Dace Kalniņa, Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes vecākā speciāliste.

Profilaktiska rakstura pārbaudes laikā Zinību dienas vakarā VP ZRP Bauskas iecirkņa apkalpojamajā teritorijā tika pārbaudītas 17 nepilngadīgas personas, un netika konstatēts neviens likumpārkāpums. Likumsargi pastiprinātu uzmanību pievērsa trim skolām pilsētā un astoņām novadu skolām.

Savukārt Jelgavas pilsētas teritorijā, kā arī Jelgavas un Ozolnieku novadā VP ZRP Jelgavas iecirkņa policisti nodrošināja satiksmes un sabiedriskās kārtības uzraudzību pie 11 skolām. Vakarā tika rīkota profilaktiska rakstura pārbaude, kuras laikā alkohola reibuma stāvoklī aizturēts viens jaunietis, kurš nogādāts viņa dzīvesvietā un nodots vecāku aprūpē. Par notikušo ir sākts administratīvā pārkāpuma process.  

VP ZRP Jēkabpils iecirkņa apkalpojamajā teritorijā likumsargi pastiprinātu uzmanību pievērsa četrām skolām pilsētā un 16 novadu skolām. Profilaktiska rakstura pārbaudes laikā 1. septembra vakarā tika pārbaudītas 23 nepilngadīgas personas, un netika konstatēts neviens likumpārkāpums, informē D. Kalniņa.
 
Papildus ceļu satiksmes drošības un sabiedriskās kārtības uzraudzībai pie izglītības iestādēm pilsētā VP ZRP Aizkraukles iecirkņa apkalpojamajā teritorijā tika rīkots profilaktiska rakstura pasākums, kura laikā policisti pārbaudīja 52 nepilngadīgas personas. Tika konstatēts, ka divi jaunieši lieto alkoholu, bet viens nokārtoja dabiskās vajadzības uz kādas ēkas sienas. Par notikušo ir sākti divi administratīvā pārkāpuma procesi saistībā ar alkohola lietošanu, un tiek lemts par nepilngadīgās personas, kura savas dabiskās vajadzības nokārtoja publiskā vietā, saukšanu pie administratīvās atbildības.

VP ZRP Dobeles iecirkņa apkalpojamajā teritorijā pastiprināta uzmanība tika pievērsta lielākajām skolām un skolām, pie kurām ir intensīvāka satiksme. Policisti pret vienu nepilngadīgo personu sāka administratīvā pārkāpuma procesu par smēķēšanas ierobežojumu pārkāpšanu. Zinību dienas vakarā tika rīkots profilaktiska rakstura pasākums, kura laikā uzmanība pievērsta, vai bērni un jaunieši nelieto atkarību izraisošas vielas, kā arī vai bērni pirms 16 gadu sasniegšanas neatrodas sabiedriskās vietās bez vecāku vai viņu pārstāvju klātbūtnes. Tika pārbaudītas arī Dobeles iecirkņa apkalpojamajā teritorijā esošās nepilngadīgo personu pulcēšanās vietas, bet vairāk neviens likumpārkāpums, ko izdarījusi nepilngadīga persona, netika konstatēts.  

Savukārt VP ZRP Tukuma iecirkņa apkalpojamajā teritorijā 1. septembrī policisti nodrošināja pastiprinātu satiksmes un sabiedriskās kārtības uzraudzību pie 13 skolām. Pēcpusdienā, veicot profilaktiska rakstura pasākumu, pārbaudītas 15 nepilngadīgas personas, vienā gadījumā sākts administratīvā pārkāpuma process par smēķēšanu, savukārt divos par tabakas izstrādājumu uzglabāšanu, informē D. Kalniņa.

Jaunā mācību gada pirmajā dienā jau tradicionāli VP ZRP amatpersonas sadarbībā ar pašvaldību policiju darbiniekiem veica pastiprinātu sabiedriskās kārtības un ceļu satiksmes drošības uzraudzību Zemgalē, jo īpašu uzmanību pievēršot satiksmei pie izglītības iestādēm un nepilngadīgo pulcēšanās vietām. Iesākto darbu likumsargi turpinās visu šo nedēļu un arī nākamajā nedēļā.


Pievieno komentāru

Vietējās ziņas