Vasaras brīvlaikā — uz darbu 22

Darbam vasaras brīvlaikā Nodarbinātības valsts aģentūras Bauskas filiālē līdz šodienai, 9. jūnijam, reģistrējies 271 skolēns. Bērni darbu atraduši arī ārpus šīs programmas. «Jūnijā būs nodarbināti 124 skolēni no 15 līdz 18 gadu vecumam. 13 līdz 14 gadu veciem bērniem darbu piedāvā pašvaldības. Pašlaik tās devušas iespēju strādāt deviņiem skolēniem,» informē Aiga Ludviga, Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) Bauskas filiāles speciāliste.  Visā Latvijā NVA organizētā skolēnu vasaras nodarbināšanā plānots iesaistīt 12 tūkstoš skolēnu. Lai pēc strādāšanas brīvlaikā nebūtu jāārstējas, Labklājības ministrija (LM) aicina skolēnus un viņu vecākus iepazīties ar tiesībām un drošības noteikumiem.  «Darbs vasarā sniedz iespēju iegūt pieredzi un nopelnīt. Taču prakse liecina, ka, sākot darbu, jauniešiem nav pietiekamu zināšanu par savām tiesībām un drošības jautājumiem. Lai izvairītos no traumām un nelaimes gadījumiem, svarīgi atcerēties, ka darba vieta nav rotaļu laukums, tajā jāievēro drošības prasības,» uzsver LM Darba departamenta direktora vietnieks Renārs Lūsis.Ikvienam skolēnam jāzina savas tiesības, tāpēc LM speciālisti ir apkopojuši Darba likumā noteiktās prasības par skolēnu darba un atpūtas laiku. Likumā norādīts, ka jaunieši, piemēram, nedrīkst veikt darbus, kas saistīti ar paaugstinātu risku viņu drošībai un veselībai, t. sk. strādāt sprādzienbīstamos vai ugunsbīstamos apstākļos, saskarties ar jonizējošu starojumu vai vēzi izraisošām vielām darba vietās utt. Bērniem, kas jaunāki par 18 gadiem, pirms darba sākšanas jāveic obligātā medicīniskā apskate un jāsaņem vecāku rakstveida atļauja. Speciālisti apkopojuši galvenos darba drošības noteikumus, kas jāievēro, lai, sākot darba gaitas, izvairītos no traumām un nopietnām veselības problēmām. Skolēniem ir jāiepazīstas ar saviem pienākumiem, ja nepieciešams, tie jāapgūst. Fiziski strādājot, jālieto darba devēja piešķirtie aizsargcimdi, aizsargķivere u. c.  Iecavas novada Dome palīdzējusi nodrošināt darbu vairākiem līdz 14 gadu veciem bērniem, kuri nevar piedalīties NVA programmā. Pašvaldības vadītājs Jānis Pelsis stāsta, ka divas meitenes palīdz laikraksta «Iecavas Ziņas» veidošanā, pusaudži iesaistās labiekārtošanas darbos. Pašvaldība viņus apdrošinājusi pret nelaimes gadījumiem.  Lielveikalu tīkls «Rimi» skolēniem darbu piedāvā ārpus NVA nodarbinātības programmas. Bauskas veikala tirdzniecības vadītāja Inese Bačmane stāsta, ka «Rimi» strādājošiem bērniem izgatavoti sarkani krekli, uz kuriem ir norāde - «Vasaras darbs «Rimi»». Ir pieteikušies skolēni katram vasaras brīvlaika mēnesim.  Bauskas 1. vidusskolas 11. klases skolniece Laila Rudzroga stāsta, ka viņa pirmoreiz strādā vasarā. Veikalā nākas pavadīt septiņas stundas, lielākoties jākārto preces plauktos. Pilsētas 2. vidusskolas 11. klases audzēkne Kristiāna Zīle strādājusi arī iepriekšējās vasarās, un viņas pieredze ar darba devējiem liecina, ka skolēnus mēdz izmantot. Jaunietei nācies strādāt ļoti garas stundas, pēc tam gandrīz gadu gaidīta nodokļu grāmatiņa. Abas meitenes stāsta, ka 2. jūnijā viņas iepazīstinātas ar darba drošības noteikumiem veikalā. Nekas pārlieku smags neesot jādara.  UZZIŅAI– Bērniem nav atļauts strādāt no plkst. 20 līdz 6.–13 gadu vecumu sasniegušie skolēni brīvlaikā drīkst strādāt ne ilgāk par četrām stundām dienā, t. i., ne vairāk kā 20 stundu nedēļā. – 15 - 18 gadu veciem jauniešiem atļauts strādāt ne ilgāk par septiņām stundām dienā un ne vairāk kā 35 stundas nedēļā. Saskaņā ar Darba likumu, bērniem aizliegts strādāt virsstundas - vairāk par dienā un nedēļā atļautām stundām. Vairāk informācijas Labklājības ministrijas interneta mājaslapā www.lm.gov.lv/news/id/348.>

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas