Vasaras darbam var pieteikties no 13 gadu vecuma

Darba devējiem, kuri vasarā, no 2. jūnija līdz 29. augustam, varētu dot darbu skolēniem, līdz 25. aprīlim jāpiesakās Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) Bauskas filiālē, informē šīs iestādes referente Aiga Ludviga. Jāiesniedz pieteikums par darba piedāvājumu un dokumentu kopijas par darba vadītāju izglītību un profesionālo pieredzi. Iespēja vasaras brīvlaikā strādāt algotu darbu tiek piedāvāta skolēniem no 13 gadu vecuma, arī bērniem ar īpašām vajadzībām. Skolēni līdz 15 gadu vecumam darbam varēs pieteikties NVA no 10. maija. Par 13 un 14 gadus vecu skolēnu nodarbinātību šogad gādā pašvaldības. Rundāles pagasta padomes izpilddirektors Jānis Ercens stāsta, ka šī iespēja ir apspriesta ar Pilsrundāles vidusskolas direktori Andu Liškausku. Skolēniem būs iespēja strādāt savas izglītības iestādes apkārtnes sakopšanā, apzaļumošanā, palīdzēt savam vecumam un spēkiem piemērota remonta veikšanā telpās.Iecavas novada pašvaldības sociālais dienests paredzējis nodarbināt 12 skolēnu, no tiem divi būs vecumā līdz 15 gadiem, stāsta dienesta vadītāja Sigma Strautmale. Bērni palīdzēs dažādos sakopšanas darbos. Pāris meiteņu izteikušas vēlēšanos iesaistīties novada informatīvā izdevuma «Iecavas Ziņas» veidošanā.NVA programmā katrs skolēns var strādāt vienu periodu, par to saņemot darba algu. Atsevišķos gadījumos, ja skolēns un darba devējs ir piekritis turpināt piedalīties pasākumā, skolēna nodarbinātību NVA filiāle var pagarināt vēl uz vienu mēnesi, skaidro Aiga Ludviga.INFORMĀCIJA: Tiesības nodarbināt skolēnus NVA programmā ir Latvijas Republikā reģistrētai fiziskai vai juridiskai personai vai arī tiesībspējīgai personālsabiedrībai.Skolēnu atalgojums tiek finansēts no valsts budžeta un darba devēja līdzekļiem.Darba devējam, kurš iesaistās skolēnu nodarbinātības programmā vasaras brīvlaikā, NVA no valsts budžeta piešķir: @ līdzekļus skolēna darba samaksai 50 procentu apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas;@ atlīdzību skolēnu darba vadītājam (Ls 13 par katru skolēnu un Ls 80 par skolēnu ar speciālām vajadzībām); @ līdzekļus samaksai par skolēna veselības pārbaudi līdz Ls 15, ja darbs ir nozarē, kur šāda pārbaude nepieciešama.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas