Vecsaulē svētku prieks ieripo mazuļu sirsniņās

Vecsaules pagasta pirmsskolas vecuma bērniem Ziemassvētku svinības bija organizētas 21. decembrī. Priekšpusdienā Rīgas Leļļu teātra aktieru izrādi par lāčuku mazuļi noskatījās Vecsaules pamatskolā, bet vakarpusē sarīkojums notika Ozolaines klubā.Viesi aicināja bērnus rotaļās un dalīja saldumu paciņas. Pašvaldības kultūras darba organizatore Rasma Maldute precizē, ka šajos svētkos priecājās vairāk par 80 mazajiem vecsauliešiem. Saldos kārumus saņems arī tie bērni, kuri uz sarīkojumiem neieradās. Šīgada svētku ritumā īpaša diena bija 20. decembris, kad svētdienas skolas audzēkņi devās pie vecajiem ļaudīm, kuriem grūti tikt ārpus mājas. Dāvaniņas un dalīšanās Ziemassvētku brīnumā bijusi sirsnīga.Pagastā dzīvo pieci simti pensionāru. Gan viņiem, gan arī cilvēkiem ar īpašām vajadzībām sagādāti svētku sveicieni. Tos jau saņēmusi Dzeņu ģimene «Ērģelniekos» un jūtas gandarīta, ka sirmajos gados nav aizmirsta.  Vecļaudis ir aicināti 27. decembrī vakarēt Ozolaines klubā. R. Maldute teic, ka tās būs skanīgas atpūtas stundas. Dziedās Vecsaules un Skaistkalnes pagasta sieviešu koris «Skalve». Muzicēs arī novadniece Linda Užule, kura strādā Rīgā ir iestudējusi noskaņām bagātu Ziemassvētku programmu.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas