Vecumniekos apstiprina pašvaldības budžetu 2020. gadam 11

Vecumnieku novada domes sēdē vakar, 22. janvārī, klātesot visiem deputātiem, apstiprināts pašvaldības budžets 2020. gadam. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. Novada pašvaldības vēsturē šis ir jau otrais gads pēc kārtas, kad par svarīgo dokumentu vietējās varas pārstāvji vienojas lielā vienprātībā.

Plānotie budžeta ieņēmumi ir 10 542 766 eiro; no šīs summas teju pusi veido nodokļu ieņēmumi. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa prognoze ir 4 471 800 eiro, kas ir par 285 990 eiro mazāk nekā 2019. gadā faktiski saņemts. Pašvaldības pamatbudžeta naudas līdzekļu atlikums šī gada 1. janvārī bija 1 144 102 eiro.

Paredzētie budžeta izdevumi ir 10 721 378 eiro; šajā summā nav iekļauta Valsts kasē ņemto aizdevumu pamatsummas atmaksa. Visprāvākie līdzekļi atvēlēti izglītības jomai – 4 873 245 eiro jeb 46%, kas ir par 392 907 eiro vairāk nekā pērn. Lielāka summa nekā 2019. gadā ieplānota arī pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai – 1 488 232 eiro jeb 14%. Pieaudzis sociālajai aizsardzībai, kā arī atpūtas, kultūras un sporta aktivitātēm paredzētais finansējums.

«Par prioritātēm 2020. gadā ir noteikta izglītība, sociālā aizsardzība, tūrisma un sabiedriskās infrastruktūras uzlabošana, kā arī spēja nodrošināt pašvaldības finanšu stabilitāti ilgtermiņā,» uzsvēra Gita Skribāne, finanšu nodaļas vadītāja. Pašvaldība ir ņēmusi vērā visu nozaru intereses un centusies sabalansēt pieejamos finanšu līdzekļus tā, lai nodrošinātu uzlabojumus sabiedrībai svarīgās jomās. Veidojot samērību starp ekonomiskajām un sociālajām vajadzībām un finansiālajām iespējām, ieplānoti līdzekļi dzīves kvalitātes uzlabošanai novadā, dzīvojamo teritoriju, ceļu, ielu un izglītības iestāžu infrastruktūras sakārtošanai.

G. Skribāne atzīmēja, ka budžeta izstrādi apgrūtinājusi valstī neskaidrā situācija saistībā ar izglītības sistēmas reformu un jaunā mācību satura prasību nodrošināšanai nepieciešamā finansējuma apjomu. «2020. gada budžeta izdevumos saglabātais atlikums gada beigām ļauj kaut daļēji risināt pieprasījumu pēc pirmsskolas izglītības jaunu grupu izveides Vecumnieku vidusskolā. To paredzēts īstenot, līdzās sākumskolas un pirmsskolas ēkai uzbūvējot moduļu tipa telpas un komunikācijas divu grupu atvēršanai. Naudas līdzekļu atlikums ļauj arī novirzīt papildu finansējumu pašvaldības dzīvojamā fonda atsevišķu projektu realizēšanai novada visos pagastos,» sacīja finanšu nodaļas vadītāja.

«Bauskas Dzīve» jau vēstījusi, ka šogad Vecumnieku novadā lielākais projekts, ko iecerēts īstenot, – pirmsskolas telpu paplašināšana Vecumnieku vidusskolā, izveidojot moduļu tipa piebūvi divu bērnudārza grupu vajadzībām. Šis risinājums pašvaldībai ļautu iegūt telpas, kas nepieciešamas jaunā mācību satura ieviešanas uzsākšanai sākumskolā, un ar vietām pirmsskolā nodrošināt 40 mazuļu. Pašlaik rindā ir 18 bērnu, bet pieprasījums arvien aug. Šī plāna realizācijai budžeta atlikumā noglabāti 500 tūkstoši eiro; precīza nepieciešamā summa būs zināma, veicot iepirkumu.

2020. gada budžeta plānu atsevišķās apspriedēs kopīgi veidoja novada domes vadības un administrācijas pārstāvji kopā ar struktūrvienību un pašvaldības iestāžu vadītājiem, kuru pienākums bija sagatavot bāzes izdevumu tāmes. Deputāti varēja iepazīties ar to izvērstu pārskatu. Izstrādājot nozīmīgo dokumentu, tika ņemtas vērā visu nozaru intereses, lai, sabalansējot pieejamos finanšu līdzekļus, nodrošinātu uzlabojumus sabiedrībai svarīgās jomās. Garas darba stundas aizritēja komiteju kopīgās sēdēs 10. un 15. janvārī, kad sijāti priekšlikumi, vērtētas iespējas, galvenokārt analizējot papildu pieprasītos līdzekļus vienreizējiem pasākumiem.

«Budžetā neiekļauto aktivitāšu saraksts tiks izvērtēts kādā no nākamajām finanšu komitejas sēdēm, lai priekšlikumus sarindotu prioritārā secībā. Ja budžeta grozījumu gaitā radīsies iespēja, pie jautājuma par atsevišķu vajadzību finansēšanu varēs atgriezties,» pauda Guntis Kalniņš, novada domes priekšsēdētājs.

Deputāts Māris Āķis, rezumējot budžeta plāna izstrādē paveikto, sacīja: «Pozitīvi, ka šogad, atšķirībā no citiem gadiem, mēs nenoliekam malā tos priekšlikumus, ko nevarējām iekļaut šī gada budžeta projektā, un tie tiks izskatīti, tiklīdz tāda iespēja radīsies. Ir daudz vajadzīgu lietu, kas neprasa lielus ieguldījumus, un, izvērtējot prioritātes, iespējams, vēl vairākus priekšlikumus varēs atbalstīt.»

Pievieno komentāru

Komentāri 11

Vai

cik skaisti Diānīte ceļ roku. Nez, vai pati saprot par ko?

pirms gada, 2020.01.23 09:17

Diez

vai saprot, bet ja visi ceļ, tad viņa arī...

pirms gada, 2020.01.24 21:09

-gan jau.,

lai tik stiprina, cerams, ka prastai tautai ar kas atlēks!?,.,

pirms gada, 2020.01.26 16:01

Gudrā pensionāre

Kāpēc vienam lauķim ir seši pirksti ?

pirms gada, 2020.01.23 09:45

Vecums nenāk viens !

pirms gada, 2020.01.24 16:48

Latviskais mantojums

Polidaktīlija - daudzpirkstība
diezgan bieži ir 6 pirksti,
bet var būt pat vairāk nekā 10 pirkstu.
Biežāk sastopami 2 piektie pirksti, bet reizēm arī 2 īkšķi. Varbūtība 1 : 1000.

pirms gada, 2020.01.25 11:30

Par LRA un ZZS nesadarbību turpmāk

https://m.pietiek.com/raksti/regionu_apvieniba_turpina_atstradat_pagajusogad_konstateto_meroni_finansejumu

pirms gada, 2020.01.23 18:44

Christy Walton

Meklējat aizdevumu konsolidācijas aizdevumu, nenodrošinātus aizdevumus, biznesa aizdevumus, hipotēku kredītus, automašīnu aizdevumus, studentu kredītus, personiskos aizdevumus, riska kapitālu utt.! Es esmu privāts aizdevējs, es sniedzu aizdevumus uzņēmumiem un privātpersonām ar zemu un saprātīgu procentu likmi 2%. Sūtīt uz e-pastu: christywalton355@gmail.com

pirms gada, 2020.01.24 10:39

Kaimiņi

Lielajā novadā nav ne mazāko cerību uz kādam aktivitātēm

pirms gada, 2020.01.25 08:46

secinājums

Cerību paši latvieši lielā sajūsmā nokāva jau 1990. gadā, tāpēc tagad ir jāiztiek vien ar šādām nožēlojamām atraugām!

pirms gada, 2020.01.25 14:10

Vietējās ziņas