Vecumniekos apstiprināti savstarpējo norēķinu maksas izcenojumi 1

Vecumnieku novada pašvaldībā apstiprināti jaunie savstarpējo norēķinu maksas izcenojumi.

Par izglītības iestāžu izdevumu tāmēm skaidrojumu sniedz finanšu nodaļas vadītāja Gita Skribāne: «Lai slēgtu līgumu par savstarpējiem norēķiniem ar citām pašvaldībām, kuru administratīvajā teritorijā deklarētie bērni apmeklē Vecumnieku novada domes izglītības iestādes, sagatavots izcenojums izglītības programmas izmaksai vienam audzēknim. Tas izstrādāts, pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem nr. 418 «Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem» (28. 06. 2016.). Aprēķinā iekļauti iepriekšējā saimnieciskajā gadā pēc naudas plūsmas uzskaitītie izdevumi, izņemot valsts budžeta un Eiropas Savienības, kā arī pārējās ārvalstu palīdzības finansējumu, ņemot vērā audzēkņu skaitu saimnieciskā gada 1. janvārī.»

Salīdzinot ar pagājušo gadu, summas ir pieaugušas, izņemot Valles pirmsskolas izglītības iestādi «Cielaviņa», kur izcenojums vienam audzēknim ir samazinājies, un pašlaik noteiktā tāme ir 214,38 eiro (iepriekš – 258,22). Misas vidusskolā aprēķinātie izdevumi ir 175,06 eiro (153,51), Skaistkalnes – 107,56 eiro (93,71), Valles – 194,39 eiro (171,15), Vecumnieku – 92,28 eiro (90,63), bet Stelpes pamatskolā – 176,49 eiro (160,56).

G. Skribāne informēja, ka novada pirmsskolas izglītības iestādēs ir 32 bērni no citām pašvaldībām, bet skolās – 77. Savukārt no pašu vidus citu novadu bērnudārzus apmeklē 20 mazuļi, bet vispārējās izglītības iestādes – 167 audzēkņi, t. sk. arī pieaugušie, kuri neklātienē vai tālmācībā iegūst vidējo izglītību. «Savstarpējos norēķinos 2016./2017. gadā saņēmām mazāk līdzekļu nekā pārskaitījām citām pašvaldībām, bet 2018. gadā – par 20 tūkstošiem eiro vairāk,» precizē finanšu nodaļas vadītāja.

Deputāts Mārtiņš Mediņš domes sēdē, kad tika izskatīts šis jautājums, izteicās, ka «cipars ir šokējošs» – vairāk nekā 160 novada bērnu mācās ārpus pašvaldības administratīvās teritorijas. Domes priekšsēdētājs Guntis Kalniņš pauda, ka pērn apstiprinātajā Vecumnieku novada izglītības attīstības stratēģijā 2019. – 2023. gadam šī situācija ir analizēta un paredzēti pasākumi, kas jāveic, lai to mainītu.

Veikts arī vidējās izmaksas aprēķins vienam pirmsskolas izglītības iestādes audzēknim un iegūta summa – 153,66 eiro, ko pašvaldība sedz, ja novada teritorijā deklarēts bērns apmeklē privātu pirmsskolas izglītības iestādi citur Latvijā. Aprēķini veikti saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem nr. 709 par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstīgi tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei. G. Skribāne atzīmēja, ka iepriekš šāds izcenojums sagatavots 2016. gadā par 2015. gada izdevumiem, un tad summa bijusi 118,98 eiro.

«Šī ir līdzfinansējuma daļa, ko maksājam, ja pašvaldība nespēj nodrošināt bērnu ar vietu mūsu pirmsskolas izglītības iestādēs,» precizēja domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis Kovals. Vecākiem ir tiesības izvēlēties aukles pakalpojumus vai laist savu atvasi privātā bērnudārzā. Līdzmaksājums auklei saglabājas līdz brīdim, kamēr mazulim atbrīvojas vieta novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, savukārt attiecībā uz privāto dārziņu ierobežojumu nav, un atbalsts tiek saņemts arī tad, ja tiek piedāvāta vieta, bet vecāki izvēlas turpināt sadarbību ar privātu iestādi.

Zināms arī izcenojums viena klienta aprūpei veco ļaužu un invalīdu pansionātā «Atvasara» – 613,22 eiro mēnesī; pērn bija 591,18 eiro.

G. Skribāne informēja, ka šāda summa par uzturēšanos sociālās aprūpes iestādē tiek iekasēta no maksas klientiem. Savukārt, ja pansionātā ievietotā persona ir deklarēta citā novadā vai pilsētā, šī pašvaldība piemaksā starpību, kas veidojas pēc klienta pensijas daļas saņemšanas 90% apmērā.

Pašlaik «Atvasarā» ir 60 iemītnieku. Citas pašvaldības pārstāv aprūpējamie no Bauskas, Iecavas un Tērvetes novada.

Pievieno komentāru

Komentāri 1

Fakts

Vai vajag Vecumniekos būvēt skolu, ja tik daudz bērnu brauc prom no novada ? Kādi mēri tiks pieņemti ? Jau esošajās skolās tukšas klases !

pirms gada, 2019.03.07 18:08

Vietējās ziņas