Vecumniekos pagarina radošo darbu konkursa «Rudzu spēks» pieteikumu iesniegšanas termiņu

Vecumnieku novada pašvaldības rīkotā radošo darbu konkursa «Rudzu spēks» pieteikumu iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 28. martam. Lēmums par grozījumu veikšanu nolikumā pieņemts domes sēdē 24. februārī.

Par šādu soli organizatori izšķīrušies tāpēc, ka Meteņdienas tradīciju saglabāšanai veltītajam radošo darbu konkursam «Rudzu spēks» iesūtīti tikai desmit darbi un izskanējusi informācija, ka dalībnieku būtu vairāk, ja termiņu pagarinātu. Ir interesenti, tostarp Vecumnieku mūzikas un mākslas skolas audzēkņi, kuri par konkursu uzzinājuši novēloti, tāpēc nevar vairs pagūt līdz 28. februārim, kā paredzēja iepriekš noteiktā kārtība, darbus izstrādāt un iesniegt.

Konkurss nav pietiekami reklamēts, Vecumnieku novada «Facebook» lapā februāra sākumā ievietotā informācija nav aktualizēta un notikumu plūsmā «pazudusi», tāpēc arī daudzi potenciālie dalībnieki to nav pamanījuši, «Bauskas Dzīvei» atzīst deputāte Iveta Lavrinoviča.

Lemjot par termiņa pagarināšanu, izskanēja priekšlikums dot iespēju arī tiem, kuri jau dalību pieteikuši, sagatavotos darbus uzlabot un iesniegt atkārtoti, jo, iespējams, tie tapuši steigā un būtu koriģējami. Deputāti šim viedoklim nepiekrita, jo darbi iesūtīti laikus, nevis pēdējā brīdī, un tas liecina, ka autori tos izstrādājuši tā, kā bija iecerējuši.

«Bauskas Dzīve» jau vēstījusi, ka radošo darbu konkursa «Rudzu spēks» mērķis ir veicināt izpratni par senajām latviešu tradīcijām, rosināt iesaistīties to saglabāšanā, daudzināt Meteņdienas svinības Vecumnieku novadā.

Meteņu nozīmīgākais tēls Zemgales tradīcijā ir budēlis, savukārt maskotā vīra galvenais atribūts ir konusveida cepure, kas darināta no rudzu stiebriem un rotāta ar sarkaniem dzīpariem vai lentītēm. Izmantojot vizuālās izteiksmes līdzekļus, konkursa dalībnieki aicināti attēlot rudzus kā Meteņu simbolu. Savu talantu var izpaust ikviens – gan profesionāļi un topošie mākslinieki, gan amatieri un iesācēji.

Zīmējumus, gleznojumus, grafikas, datorgrafikas un kolāžas vērtēs žūrija, komisijā būs nozares speciālisti. Katrā vecuma grupā (7 – 10 gadi, 11 – 15 gadi, 16 – 18 gadi, vecāki par 19 gadiem) tiks apbalvoti pirmās, otrās un trešās vietas ieguvēji, kā arī piešķirta atzinība. Kopvērtējumā labākajiem paredzētas naudas balvas: pirmajai vietai – 150 eiro, otrajai – 100 eiro, trešajai – 50 eiro. Konkursa «Rudzu spēks» dalībnieku pieteikumi tiks gaidīti līdz 28. martam (e-pasts: vecumniekutn@vecumnieki.lv). Ar nolikumu var iepazīties Vecumnieku novada pašvaldības interneta mājaslapā www.vecumnieki.lv.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas