Vecumniekos rīkos apmācības vides gidiem 8

Vecumnieku novada tūrisma informācijas punkts (TIP) sadarbībā ar Latvijas Profesionālo gidu asociāciju interesentiem piedāvā gūt priekšstatu par vides gida darba specifiku, lai, iespējams, kādam tā kļūtu par aizraujošu nodarbi.

Intensīvais bāzes kurss, kurā plānotas divas nodarbības, ļaus izzināt vides jeb tūrisma gida darba metodiku, iegūt zināšanas par ekskursiju plānošanu un vadīšanu, kā arī gida sociālo lomu, portālu informē Aira Odinga, tūrisma informācijas konsultante. Ja būs interese un pieprasījums, tiks rasta iespēja nodarbību ciklu turpināt.

Tūrisma speciāliste uzsver, ka vides gida kvalifikāciju nevar iegūt pāris tikšanās reizēs, tās ir nopietnas mācības, kam jāvelta ilgāks laika periods, taču tas ļautu apzināt cilvēkus, kuriem šāda nodarbošanās interesētu, patiktu, padotos un varētu aizraut. «Labi vides gidi Latvijā ir uz rokas pirkstiem saskaitāmi, tāpēc šis ir lauciņš, kurā varētu «rakt»,» atklāj Aira Odinga. Entuziastu iesaiste veicinātu tūrisma uzņēmējdarbību, padarītu Vecumnieku novadu pazīstamāku un gatavāku profesionālāk uzņemt tūristus, no kā ieguvēji būtu visi.
Mācības paredzētas 21. martā un 4. aprīlī. Vienu sestdienu četras stundas interesenti varēs pilnveidot teorētiskās zināšanas, bet otra sestdiena būs veltīta darba metožu izzināšanai praksē.

Nodarbības var apmeklēt ikviens, nav nepieciešamas priekšzināšanas šajā jomā. Aira Odinga sola rast iespēju grupā iekļaut arī interesentus no kaimiņu novadiem, ja tādi būs, «jo tūrismā var izveidoties ļoti aizraujoši starpnovadu maršruti, kam ierosme gūta tieši šādās nodarbībās radušos kontaktu rezultātā».

«Panākumi Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras organizētajā nacionālajā konkursā «Veselības un labjūtes tūrisms 2019», kurā Vecumnieku novada tūrisma piedāvājums tika atzīts par vienu no labākajiem, skaidri parāda mūsu novada spēcīgo pusi – daba un laba jušanās tajā, tradīcijas, latviskais mantojums. Lūk, to būtu jauki arvien vairāk rādīt un par to stāstīt, tāpēc nodarbe – vides gids – ir ideāla platforma entuziastiem, kam patīk tūrisms un darbs ar cilvēkiem. Apmācību rīkošana – tā ir iespēja ieinteresēt cilvēkus, īpaši jauniešus, apgūt gida amatu, lai tūrisma sezonā būtu kāds, kurš gatavs aizvest ekskursantus, piemēram, uz kūdras purvu, kāds, kuram interesē procesi dabā un kurš gatavs saistoši par tiem stāstīt, kāds, kurš labprāt dodas mežā vai iepazīstina cilvēkus ar novada kultūrvēsturisko mantojumu. Iespējams, kādu šie kursi rosinās izstrādāt pašam savu maršrutu, kurp vest tūristus – ar kājām, velosipēdiem, laivām utt. Iespējas attīstīt kādu ideju ir bezgalīgas,» teic Aira Odinga.

Vecumnieku novadā zināmākā vides gide ir Laima Indriķe Skaistkalnē, kura apguvusi divu gadu apmācības programmu projektā «Vides gidu tīkla izveidošana Latvijā» un ieguvusi sertifikātu. Viņa iesaistījusies arī Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) Bauskas biroja un Lietuvas Lauksaimniecības konsultāciju dienesta un Biržu rajona vietējās rīcības grupas projektā «Tūrisma attīstība robežupes Mēmeles/Nemuneles krastos» (Development of tourism near the border river Memele/Nemunele – DETOMENE), kur vides gidu pamatkursu varēja apgūt vietējie interesenti. Mācības apmeklējuši vairāki kurmenieši un skaistkalnieši: Anita Nagle, Andžela Briča, Eleonora Maisaka, tēvs Gabriels u. c. LLKC savulaik organizējis arī divu dienu kursus tūrisma gidiem.

Vecumnieku novada TIP ieceri rīkot mācības vides gidiem Laima Indriķe vērtē atzinīgi, jo nodarbības varētu veicināt interesi apgūt zināšanas un iemaņas, kas nepieciešamas tā dēvētajiem dabas skolotājiem un kultūrvides skaidrotājiem. «Galvenais, lai izdodas ieinteresēt cilvēkus un izveidot zinātkāru, mācīties gribošu vides gidu grupu,» viņa pauda.

Interesenti aicināti pieteikties līdz 28. februārim, rakstot e-pastā: tip@vecumnieki.lv.

Pievieno komentāru

Komentāri 8

kārtējais domes blefs

Intensīvais bāzes kurss - DIVAS nodarbības. Tālāk - "Nodarbības var apmeklēt ikviens" un "vides gida kvalifikāciju nevar iegūt PĀRIS tikšanās reizēs. Jēga no tā visa??? ...

pirms gada, 2020.02.07 22:07

Serde

Tieši tā - gida kvalifikāciju nevar iegūt pāris tikšanās reizēs, bet apjausmu par šo nodarbošanos var iegūt, un ieinteresēt iesācējus arī var. Tāds arī ir mērķis, cik sapratu.

pirms gada, 2020.02.08 09:17

Malds

Kas ir izdevies VECUMNIEKU novadam? NEKAS!!! Radu, draugu . . . būšana! Attīstība . . . nekāda! Kas ir tas, ko var piedāvāt jebkādi gidi Vecumnieku novadā? Tas viss ir neperspektīvi!

pirms gada, 2020.02.07 22:22

?

Kas tad ir perspektīvi? Ko vajag darīt?

pirms gada, 2020.02.08 12:08

fakts

kas notiek Vecumniekos?! Domes blice un darbs Rīgas virzienā. Viss!

pirms gada, 2020.02.07 22:52

!

Labàk neko nedarīt, nepiedāvāt, neorganizēt. Vajag sēdēt un gaidīt, kad Laimes Lācis visu klēpī ieliks!

pirms gada, 2020.02.07 22:55

Trips

Varbūt lietuviešu valodā arī vajadzētu pievienot reklāmas mobilajai izkartnei vārdu IENĀC - UŽEIK.

pirms gada, 2020.02.08 20:46

Vietējās ziņas