Vecumniekos sēdes apmeklē centīgi

Četri Vecumnieku novada domes deputāti 2012. gadā nav kavējuši nevienu domes un komitejas sēdi, portālu informēja Vecumnieku novada domes sekretāre Līga Krēmere. 2012. gadā Vecumnieku novada deputātiem bijušas 14 domes sēdes, no kurām divas bija ārkārtas. Aizvadītas 12 finanšu komitejas sēdes, 12 sociālo jautājumu komitejas sēdes, 12 attīstības komitejas sēdes un 11 izglītības, kultūras un jaunatnes lietu komitejas sēdes. Centīgākie deputāti ar vislabāko veselību ir Dagmāra Venclova, Aiga Saldābola, Mārtiņš Mediņš un Andris Lisovskis. Vienu komitejas sēdi kavējuši Rihards Melgailis, Arvīds Zvirbulis, Jānis Strēlis, Valdis Rusiņš. Jānis Bračka nav ieradies uz vienu domes sēdi, bet Svetlana Vāverniece uz divām komiteju sēdēm. Pārējiem kavējumu nedaudz vairāk. Anita Smilškalne nav bijusi uz vienu domes sēdi un trim komiteju sēdēm, Anna Balgalve uz divām domes sēdēm un trim komiteju sēdēm, Jānis Kovals uz vienu domes sēdi un sešām komiteju sēdēm, bet Jānis Kalniņš uz divām dome sēdēm un piecām komiteju sēdēm.  Vislielākais kavētājs šoreiz ir Česlavs Batņa, kurš kavējis divas domes sēdes un astoņas komiteju sēdes. Viņš arī bija vienīgais, kurš darba apstākļu dēļ nebija ieradies uz Vecumnieku novada domes apvienotās finanšu, izglītības, kultūras un jaunatnes lietu, attīstības un sociālo jautājumu komitejas sēdi 16. janvārī. L. Krēmere informēja, ka lielākā daļa kavējumu ir radušies attaisnotu iemeslu dēļ.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas