Vecumniekos turpina darboties «Inovatīvās pieredzes skola»

Vecumnieku vidusskolā arī šogad darbojas «Inovatīvās pieredzes skola». Aktivitātes kodolu veido vairāki izglītības iestādes pedagogi, kas regulāri sanāk uz sapulcēm un plāno pasākumus.

«Mūsu galvenais uzdevums ir veikt metodisko darbu kā inovatīvās pieredzes skolai – jaunas idejas nest tautā,» komandas darbu raksturo «Inovatīvās pieredzes skolas» grupas koordinatore Rolanda Ķiņķevska.

Inovatīvās pieredzes skolas statusu izglītības iestāde ieguva 2011. gadā, kad veidoja sadarbību ar Mārupes un Neretas novada skolām. Galvenā uzmanība pievērsta matemātikas un dabaszinību priekšmetiem, novada skolēniem rīkojot «Fibiķīma» nometnes, pārbaudījumus un konkursus. Pagājušajā gadā aktīvā darbībā iesaistītas arī citas novada skolas un Neretas novada Mazzalves pamatskolas pedagogi.
 
Sapulcē, kas notika 1. oktobrī, pedagogi apsprieda ne tikai nākamos plānus, bet arī situāciju izglītības jomā. Pedagogus aizskāris, ka pēdējā laikā sastopams dalījums: sliktās, labās, pārtikušās, nabadzīgās skolas.

«Lauku izglītības iestādes cenšas no ādas līst ārā, strādājot un skolojot bērnus, bet citur cenšas iepotēt, ka apkārt ir lauķi, kas neko nevar,» domas par pašreizējo situāciju izglītības iestāžu vērtējumā pauž Aldona Alenčika. Viņa uzskata, ka daudzas izglītības iestādes skaļus panākumus gūst ar izlases veidā atlasītiem skolēniem. A. Alenčika lepojas, ka Vecumnieku vidusskolas audzēkne Eva Dručka piedalījusies pasaules bioloģijas olimpiādē. «Mūsu pievienotā vērtība bieži vien ir lielāka,» pārliecināta A. Alenčika.

Diskusijā pedagoģes uzsvēra, ka nepārtrauktā skolotāju algu pārskatīšana un mēģinājumi samazināt dažādus izdevumus rada sajūtu, ka valdībai izglītība nav nozīmīga. «Vecāki ļoti daudz iegulda savu bērnu izglītībā un attīstībā – ved uz pulciņiem, kursiem. Specifiskās nozarēs izdevumi ir ļoti lieli. Un šajā situācijā pretim ir valsts, kas domā tikai par vienu – kā izglītībai atvēlēt mazāk naudas,» situāciju vērtē A. Alenčika.

Neņemot vērā plānotās izmaiņas izglītības jomā, Vecumnieku vidusskolas pedagoģes arī šogad rīkos dažādus pasākumus, kas palīdzēs labāk mācīties skolēniem un paaugstinās novada izglītības iestāžu pedagogu kvalifikāciju.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas