Vecumnieku iedzīvotāji īsteno projektus

Vecumnieku novada domes izsludinātajā projektu konkursā «Iedzīvotāji veido savu vidi 2015» daži projekti jau īstenoti, citos vēl darbi rit pilnā sparā.
 
Šogad saņemts 21 projekta iesniegums no Vecumnieku novada iedzīvotājiem, apstiprināti divpadsmit. Līgumi noslēgti maija beigās, bet to realizācija plānota līdz šodienai, 28. augustam, informē Vecumnieku novada domes projektu koordinatore Iveta Balcere.

Projektus realizējuši un darbus pabeiguši gandrīz visi iesniedzēji. Pēdējos darbus steidz veikt apvienība «Hokeja entuziasti», kas būvē hokeja laukumu. Smilšu kalns un bruģa kaudze jau gulst Valles pagasta Taurkalnes ciemata Irbes māju pagalmā, kur plānots izveidot bruģētu taciņu.

Pārējie desmit projekti ir pabeigti. Veiksmīgi izremontētas kāpņu telpas Vecumnieku ciema Dīķa ielā 6 un Rīgas 27a. Otrajā objektā nomainītas durvis un logi, veikts kosmētiskais remonts.

«Piebalgās» izveidots rotaļu laukums «Piebalgas ķipari», Beibežos ir jaunas kāpņu telpas un pagraba durvis. Misas ciematā pilnveidots rotaļu laukums, Stelpē, daudzdzīvokļu mājā Kalna ielā 4, nomainītas ārdurvis. Skaistkalnē, Rīgas ielā 9, iedzīvotāji veikuši remontdarbus, lai atjaunotu kāpnītes pie ieejas durvīm un nojumes, nomainītas ārdurvis. Iedzīvotāju grupa «Valles klēts» izveidojusi taciņu no autostāvvietas līdz Valles baznīcai. Vallē iedzīvotāji tikuši pie jauniem vingrošanas rīkiem, savukārt projektā «Labie darbi Smaidās»  nomainītas daudzdzīvokļu mājas kāpņu telpas ārdurvis, ielikti jauni logi.

Iveta Balcere informē, ka līdz 2015. gada 30. septembrim tiks aplūkoti visi īstenotie projekti: «Komisija apskatīs un izvērtēs projektus. Labākais no katra novada tiks izvirzīts reģionu konkursam un saņems papildu līdzekļus ieceres papildināšanai,» tā I. Belcere. «Iedzīvotāji veido savu vidi» pirmais projekts īstenots 2013. gadā. Tolaik visu finansējumu sedza Nīderlandes fonds, pērn 50% atvēlēja Vecumnieku novada dome, šogad visas projekta izmaksas sedz tikai pašvaldība. Kopējais piešķirtais finansējums no pašvaldības budžeta ir 9548,15 eiro. «Lai arī iniciatīva mazinājusies, prieks par iedzīvotājiem, kuri domā par vides un dzīves kvalitātes uzlabošanos. Aicinām interesentus gatavot projektus nākamajam gadam,» teic I. Balcere.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas