Vecumnieku mūzikas un mākslas skolā sākusies akreditācija 1

Vecumnieku mūzikas un mākslas skolas nolikumā veikti grozījumi, un piešķirts papildu finansējums akreditācijas procesa nodrošināšanai.

Par jautājumiem, kas skar profesionālās ievirzes izglītības iestādes darbu, deputāti lēma ārkārtas sēdē trešdien, 13. maijā.
Iveta Lavrinoviča, Mūzikas un mākslas skolas (MMS) direktore un deputāte, informēja, ka maijā sākusies akreditācija jeb procedūra, kuras rezultātā Izglītības kvalitātes valsts dienests (IKVD) sniegs oficiālu atzinumu, ka mācību iestāde ir kompetenta veikt savus uzdevumus. «Process jau ir sācies, un tas būs garš. Valstī noteiktās ārkārtējās situācijas apstākļos kārtība ir neierasta gan valsts dienestam, gan mums,» atzīmēja I. Lavrinoviča.

Komentējot nepieciešamību veikt grozījumus skolas nolikumā, viņa paskaidroja, ka, izskatot šo dokumentu, piesaistītais IKVD eksperts ieteicis precizēt punktu, kas raksturo izglītības iestādes juridisko statusu. Tajā nepārprotamāk būs definēta MMS pakļautība pašvaldībai. Pie viena nolemts izdarīt arī citas maznozīmīgas korekcijas. Papildināts punkts, kas nosaka audzēkņu slodzi. Līdz šim tā bija četras mācību stundas dienā. Turpmāk būs pieļaujami izņēmumi un vecāko klašu bērniem varēs plānot arī piecas mācību stundas dienā, kā to lūguši vecāki. «Tas saistīts ar to, lai, piemēram, simfoniskā orķestra dalībniekiem, kuri nedzīvo Vecumniekos, lieki nebūtu jābrauc uz nodarbību citā dienā tikai tāpēc, ka nolikums neparedz ilgāku mācīšanos.

Tagad vajadzīgo stundu varēs ieplānot dienā, kad audzēknim jau ir stundas,» skaidro direktore. Tāpat arī mainīts punkts, kas nosaka mācību gada ilgumu. Iepriekš plāna apguvei bija paredzētas 36 nedēļas, taču tagad – 35, bet nolikumā šīs izmaiņas vēl nebija iekļautas. I. Lavrinoviča pieļauj, ka korekcijas būs nepieciešamas arī saistībā ar skolā realizētajām izglītības programmām, kas mainīsies.

Deputāti atbalstīja sagatavoto lēmumprojektu par papildu līdzekļu piešķiršanu akreditācijas procesa nodrošināšanai. MMS budžetā tam bija ieplānoti 5000 eiro, taču nepieciešams vairāk. «Apzinot citas skolas, kur procedūra jau notikusi, šķita, ka ar šo summu varētu pietikt, taču, saņemot līgumu un rēķinu no IKVD, kas jāapmaksā līdz 25. maijam, izrādījās, ka līdzekļu nav gana un nepieciešami vēl 3500 eiro. Programmu skaits izglītības iestādēs ir dažāds un nav iespējams precīzi paredzēt vajadzīgo summu. Liekas naudas skolai nav, tāpēc arī lūdzu domi atvēlēt papildu finansējumu,» vajadzību pamatoja direktore. Viņa piebilda, ka pašlaik rēķinā iekļautie 8580,85 eiro ir maksa par sešu ekspertu darbu, kuri pēta dokumentus un programmas. MMS ar tēriņiem būs jārēķinās arī rudenī, kad IKVD speciālisti izglītības iestādi apmeklēs klātienē – apskatīs skolu, vēros stundas. Tad būs jāsedz ceļa, komandējuma un citi izdevumi. Pašlaik tiek strādāts ar dokumentiem, nākamnedēļ sāksies intervijas ar skolotājiem, vecākiem, audzēkņiem.

Sarunā ar «Bauskas Dzīvi» I. Lavrinoviča paskaidroja, ka pēdējoreiz akreditācija ar komisiju notikusi 2015. gadā, kad atzīta 30V programma. Iepriekš programmas tika vērtētas bez ekspertu komisijas un bez maksas, tikai nosūtot dokumentus; tas noticis pirms sešiem gadiem. «Vairākām mūzikas programmām akreditācija beigtos tikai nākamgad, taču dažām – jau šogad, tāpēc, lai varētu šo procedūru veikt visām vienā reizē, iesniedzām dokumentus visu programmu izvērtēšanai. Mums to ir ļoti daudz, pavisam – 23,» atklāj direktore.

Pievieno komentāru

Komentāri 1

Vietējās ziņas