Vecumnieku novadā aicina talkot

Sestdien, 25. aprīlī, Lielās talkas aktivitātēs vides sakopšanā un labiekārtošanā ir aicināts iesaistīties ikviens Vecumnieku novada iedzīvotājs.

Talkošanas vietas Vecumnieku novadā saistītas ar labiekārtošanas darbiem pašvaldības infrastruktūras objektos. Objekta izvēle atkarīga no laika apstākļiem pēdējā nedēļā pirms talkas un tiks precizēta 24. aprīlī, portālu informē Vecumnieku novada pašvaldības izpilddirektors Guntis Kalniņš.

25. aprīlī plkst. 9 visi interesanti tiek aicināti pulcēties pie pagastu pārvaldes Kurmenē, Vallē, Stelpē, Skaistkalnē un Bārbelē, bet Vecumniekos – pie novada domes un centrā – pie veikala «Pīlādzis».

Laipni gaidīti visi talkotgribētāji laika apstākļiem piemērotā apģērbā, līdzi ņemot darbarīkus un labu noskaņojumu. Katrā organizētajā talkas vietā ir sava atbildīgā persona. Organizatori aicina pierakstīt viņa tālruņa numuru, lai nepieciešamības gadījumā var sazināties. Pie atbildīgā varēs saņemt bezmaksas atkritumu maisus, kā arī tiks norādīs, kur pēc talkas jāatstāj piepildītie maisi.

Vecumniekos iecerēts apkārtni kopt jaunizveidotajā parka teritorijā Upes ielā. Tur nepieciešama zemes līdzināšana, koku stādīšana, veco sakņu izraušana un grāvja tīrīšana.

Teritorijas uzkopšanas darbi paredzēti arī Priedeskroga kapos, Zvirgzdes atpūtas vietā, kur vajadzīga teritorijas sakopšana, nokaltušo, kritušo koku un zaru savākšana, atkritumu lasīšana, pagasta pensionāru un invalīdu biedrības «Virši» vadībā un pārraudzībā. Jaunā ezera krasta teritorijā, Čigānkalnā tiks vāktas lapas un atkritumi skolu jaunatnes un draudzes pārstāvju vadībā.

Misas ciemata brīvprātīgie aicināti sakopt daudzdzīvokļu māju, skolas un sporta laukuma teritoriju.Skaistkalnē talkošanas vietas noteiktas dīķa apkārtnē, upes malā aiz dzirnavām, kur notiks labiekārtošanas darbi, zemes līdzināšana un zālītes sēšana.

Teritoriju ap sporta laukumu aicināti sakopt apdzīvotās vietas Putni iedzīvotāji, bet parkā ap atpūtas vietu «Mēmele» – iemītnieki.
Kurmenē visi interesenti aicināti centrā, pie autopieturas, uz apzaļumošanas darbiem, bet parkā, pie estrādes, un Kurmenes kapos iecerēta sakopšana.

Stelpē ļaudis mudināti satīrīt daudzdzīvokļu namu teritorijas, estrādes apkārtni, Brāļu un Kāravu kapu teritorijas, kā arī uzkopšanas darbi plānoti Stelpes pamatskolas teritorijā.

Valles pagastā tradicionāli pievērsīs uzmanību Valles kapiem, kuros noritēs sakopšanas darbi, kā arī apzaļumošanas elementu stādīšana paplašinātajā teritorijā. Taurkalnes bibliotēkas apvidū nepieciešami labiekārtošanas darbu veicēji, un, protams, paredzēta arī daudzdzīvokļu māju teritorijas sakopšana un labiekārtošana.

Bārbelē palīgi tiks gaidīti daudzdzīvokļu namu, estrādes un Sēravota teritorijā uz labiekārtošanas darbiem.

Uzziņai
Darbu koordinatori:
Vecumnieku novadā – Guntis Kalniņš, tel. 29462829, Aivars Petruševics, tel. 29464887;
Misas ciemā – Andris Beinārs, tel. 29134852;
Skaistkalnes pagastā – Ineta Skustā, tel. 28388976;
Kurmenes pagastā – Agris Kondrāts, tel. 26440809;
Stelpes pagastā – Elmārs Jukonis, tel. 29477390.
Stelpes pagastā:
estrādes apkārtnē – Sandra Neliusa, tel. 26346081;
daudzdzīvokļu mājās «Noras», «Bērzi» (Beitiņi) – Ilmārs Ivanovs, tel. 2660819;
Kalna ielā 1, 2, 3, 4 – Dzidra Mjadeļeca, tel. 26332647;
«Saulītēs – Zeltiņos» – Svetlana Vaģele, tel. 29571664 (tikai māju iedzīvotājiem un atbalstītājiem);
Brāļu kapos – Rita Urtāne, tel. 26292626;
Kāravu kapos – Aiga Saldābola, tel. 28705298;
Stelpes pamatskolā – Dagmāra Venclova, tel. 29464160;
Valles pagastā – Iveta Radziņa, tel. 26668961;
Bārbeles pagastā – Ērika Našeniece, tel. 29373009.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas