Vecumnieku novadā aprīļa pirmajā nedēļā varēs nodot nolietoto elektrotehniku

Vecumnieku novadā aprīļa pirmajā nedēļā iedzīvotāji bez maksas varēs nodot nolietotās un nederīgās sadzīves elektroiekārtas – veļasmašīnas, ledusskapjus, plītis, televizorus, datorus u. c.

Akciju rīko SIA «Eco Baltia vide», kas kopš 1. februāra veic atkritumu apsaimniekošanu pašvaldības administratīvajā teritorijā.
Pie šķirošanas konteineriem

«No 1. līdz 7. aprīlim visu pagastu iedzīvotājiem būs iespēja nolietotās elektroierīces nogādāt tam paredzētajās vietās. 8. aprīlī uzņēmuma speciālisti nodrošinās nevajadzīgās un nolietotās sadzīves tehnikas un elektroiekārtu savākšanu,» laikrakstu «Bauskas Dzīve» informē Daiga Buča, SIA «Eco Baltia vide» sabiedrisko attiecību projektu vadītāja. Viņa uzsver, ka elektrotehnika jānovieto tikai tam paredzētajās vietās – pie atkritumu šķirošanas konteineriem vai laukumos.

Bārbelē nevajadzīgās lietas jānogādā Liepu alejā pie katlumājas vai aiz tautas nama; Gaismas ciemā – pie šķirošanas konteineriem. Kurmenē iedzīvotāji aicināti nolietotās elektroiekārtas novietot pie katlumājas aiz tautas nama. Skaistkalnē sadzīves tehniku var nogādāt pie konteineriem Kurmaņa ielā 7; arī Putnos un pie Mēmeles muižas ir tam paredzēta vieta. Stelpē elektroierīces jānovieto pie katlumājas, bet Nīzerē un Beitiņos – pie atkritumu šķirošanas konteineriem. Arī Valles pagasta iedzīvotāji varēs atbrīvoties no savu laiku nokalpojušām iekārtām; ciema centrā tās jānogādā Liepu ielas laukumā, Taurkalnē un Mežmuižā – pie konteineriem. Vecumniekos nolietotās elektroierīces var atstāt pie konteineriem Skolas un Kalna ielas krustojumā vai Ceriņu ielā 17, Misas ciemā – atkritumu šķirošanas vietā pie veikala «Mego».

Kurmenes pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Sils pozitīvi vērtē šādu uzņēmuma iniciatīvu, jo daudziem iedzīvotājiem ir sadzīves tehnika, kas vairs netiek izmantota un lieki aizņem vietu vai traucē arī izlikta aiz durvīm. Ikvienu, kurš saviem spēkiem nevar nederīgās mantas nogādāt pie katlumājas, viņš aicina vērsties pēc palīdzības un sola rast iespēju nodrošināt to pārvietošanu.

Vecumnieku iedzīvotāja Mārīte Vītola «Bauskas Dzīvei» atzina, ka šādas akcijas ir ļoti nepieciešamas, lai cilvēki vecos televizorus vai ledusskapjus neizmestu mežā, kā pieredzēts. Pašai gan neesot ko nodot savākšanai, taču viņa atgādinās par to citiem. «Vajadzētu izvietot šo informāciju uz ziņojumu dēļiem, jo cilvēkus gados interneta vietnēs publicētie jaunumi nesasniedz,» ierosina M. Vītola.

«Aicinām elektrotehniku atstāt tikai norādītajās adresēs līdzās atkritumu šķirošanas konteineriem. Iekārtas savākšanas vietā jānogādā neizjauktas, ar visām komponentēm,» precizē D. Buča. «Visas elektroierīces – televizori, ledusskapji, datori – satur kaitīgas vielas, kas var apdraudēt apkārtējo vidi un cilvēku veselību, tādēļ tās nekādā gadījumā nedrīkst izmest sadzīves atkritumos vai atstāt pie konteineriem, kur kāds tās var sabojāt un padarīt nederīgas otrreizējai pārstrādei.» Uzņēmuma pārstāve uzsver, ka SIA «Eco Baltia vide» nodrošina iespēju iedzīvotājiem ērti atbrīvoties no nevajadzīgās sadzīves tehnikas, lai kopīgiem spēkiem rūpētos par tīru vidi un, gādājot par elektroiekārtu nonākšanu pārstrādē, taupītu dabas resursus.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas