Vecumnieku novadā centralizēto eksāmenu rezultāti kopumā šogad nedaudz uzlabojušies 8

Vecumnieku novadā šajā mācību gadā, tāpat kā pērn, visaugstākais vidējais kopprocents, izvērtējot 12. klases absolventu centralizēto eksāmenu rezultātus, ir Misas vidusskolai – 55,36%. Vecumnieku vidusskolai šis rādītājs ir 55,31%, bet Skaistkalnes – 42,46%.

Salīdzinājumā ar pagājušo mācību gadu, kad vidējais kopprocents novadā bija 47,32%, šogad jauniešu zināšanas ir uzlabojušās, sasniedzot 51,04%, liecina Vecumnieku novada domes priekšsēdētāja vietnieka Jāņa Kovala sagatavotā informācija.

Iepriekšējos trijos mācību gados vidējais kopprocents ar lejupslīdošu dinamiku bija gan Skaistkalnes, gan Vecumnieku vidusskolai. Skaistkalnē šī tendence turpina saglabāties arī šajā mācību gadā, taču Vecumniekos kritumu izdevies apturēt un situāciju ievērojami uzlabot. Salīdzinājumā ar pagājušo mācību gadu eksāmenu rezultāti nedaudz pasliktinājušies Misas vidusskolā – 55,36% (58,54%), tomēr šie sasniegumi ir novadā labākie.

Valsts izglītības satura centrs 28. jūnijā izsniedza vispārējās vidējās izglītības centralizēto eksāmenu sertifikātus tiem jauniešiem, kuri šogad kārtoja pārbaudījumus pamattermiņā. Tāpat kā iepriekšējā mācību gadā, izglītojamo sasniegumi centralizētajos eksāmenos izteikti procentuāli.
Sertifikātus saņēma arī Vecumnieku novada izglītības iestāžu audzēkņi. Šogad 12. klasi absolvēja 41 jaunietis: deviņi – Misas, 14 – Skaistkalnes, 18 – Vecumnieku vidusskolu. No valsts pārbaudījumiem nebija atbrīvots neviens skolēns.

Eksāmenu matemātikā, latviešu valodā un svešvalodā, kas ir obligātie pārbaudījumi, kārtoja visi vispārējās vidējās izglītības ieguvēji. Angļu valodu bija izvēlējušies 35 skolēni, krievu – seši jaunieši.

Šajā mācību gadā matemātikā iegūtais vērtējums novadā kopumā ir zemāks nekā pērn – 29,02% (2017./2018. m. g. – 29,37%). Vājākas kļuvušas sekmes arī latviešu valodā, kur vidējais rādītājs ir 52,16% (56,89%). Savukārt uzlabojušies ir pārbaudījumu rezultāti gan angļu valodā, kur iegūti 58,88% (55,29%), gan krievu – 73,22% (65,58%).

Vecumnieku novada vidusskolās izvēles priekšmetos centralizētos eksāmenus kārtoja 18 audzēkņu: fizikā – četri, bioloģijā – astoņi, ķīmijā – divi, vēsturē – četri. Fizikā vislabākais rādītājs ir Vecumnieku vidusskolai, kur iegūti 51,5%, savukārt Skaistkalnei – 32,5%. No Misas vidusskolas neviens nebija izteicis vēlmi apliecināt savas zināšanas šajā mācību priekšmetā. Bioloģijā augstākais vērtējums – 48,33% – ir Misas vidusskolai, Vecumnieku – 39,25%, Skaistkalnes – 28%. Vēstures eksāmenā zināšanas ar 76% novērtētas Vecumnieku vidusskolā, bet Misas – ar 74%. Skaistkalnes vidusskolas jaunieši vēstures eksāmenu nekārtoja. Ķīmijā sasniegtais vērtējums ir 40%, šo pārbaudījumu bija izvēlējušies vien divi Vecumnieku vidusskolas audzēkņi.

Centralizēto eksāmenu rezultātus komentē Anna Balgalve, Misas vidusskolas direktore:
«Apzinātu vidējās izglītības programmas apguvi un centralizēto eksāmenu rezultātus ietekmē vairāki faktori. Nemainīgais lielums ir pedagoģiskie resursi, bet mainīgais – pārbaudījumu grūtības pakāpe, izglītojamo intelektuālās spējas, motivēts un regulārs darbs savai izaugsmei. Ja pagājušajā mācību gadā varējām priecāties par 25. vietu valstī lauku skolu reitingā un redzamu vietu starp novada izglītības iestādēm, tad par šo mācību gadu to nevar teikt. Analizējot kopīgā darba rezultātus triju mācību gadu griezumā, redzams, ka ar augšupejošu dinamiku tiek kārtoti eksāmeni Latvijas un pasaules vēsturē (šogad iegūtais vērtējums – 74%) un krievu valodā (80,67%). Pārējos mācību priekšmetos šī gada eksāmenu rezultāti ir ar lejupslīdošu dinamiku. Salīdzinot ar pagājušo gadu, ir nenozīmīgs kritums latviešu valodā, angļu valodā, nedaudz lielāks – bioloģijā, bet par 17% zemāks rezultāts ir matemātikā. Ir daudz pārdomu saistībā ar matemātikas eksāmena obligātumu, par ko bieži runāts. Cerams, to atrisinās jaunais vidējās izglītības standarts.»

Izglītības iestādes vadītāja pauž, ka padziļināta valsts pārbaudes darbu rezultātu analīze par konkrētām zināšanām un prasmēm, par to lietošanu standarta un nestandarta situācijās skolā notiek augustā, metodiskajās komisijās un pedagoģiskās padomes sēdē. Tad tiek iezīmētas mācību jomas, kurās labi sasniegumi, un arī tās, kur nepieciešams veikt uzlabojumus mācīšanas un mācīšanās procesā.

Skaistkalnes vidusskolas direktore Svetlana Vāverniece, atsaucoties «Bauskas Dzīves» lūgumam īsi raksturot eksāmenu rezultātus, sniedza šādu atbildi: «Mūsu skolas bērniem veicās labi, esam apmierināti. Ir tendence rezultātiem un jauniešu zināšanām uzlaboties.»

Pievieno komentāru

Komentāri 8

piezīme

Zināšanu līmenis un eksāmenu rezultāti tomēr nav viens un tas pats, ja runāts tiek par dažādu gadu eksāmenu rezultātiem, īpaši +/- 5% robežās.... Katru gadu eksāmenu uzdevumi ir savādāki, grūtības pakāpe mainās.
Žurnālistiem tomēr būtu jāpiedomā pie precīziem formulējumiem.

pirms gada, 2019.07.04 12:57

Piezīmei

Tad jau sanāk tā, ka zināšanām ar eksāmeniem nav nekāda sakara, ja? Priekš kam tad tie jākārto? Visi ir baigie izcilnieki un gudrinieki, tikai eksāmenu rezultāti slikti, ja? Padomā, ko raksti!

pirms gada, 2019.07.04 15:39

+

izpildi vismaz divu- triju gadu eksāmenu darbus un paskaties vai vienmēr ir vienāds rezultāts :)

pirms gada, 2019.07.04 15:54

to piezīmei

Tici man, zināšanām un eksāmeniem arī nav nekāda sakara, tu vari zināt daudz bet eksāmenu uzrakstīt ***gi, vai arī otrādak. Zināmi daudz tādi gadījumi

pirms gada, 2019.07.04 18:37

Jāslēdz

Nav direktora nav skolas - nav skolas nav rezultātu!

pirms gada, 2019.07.04 13:52

sņežana

vai nav kauns par matemātikas rezultātiem 29 % ? Jā, rezultāti "uzlabojušies".

pirms gada, 2019.07.05 09:43

:)

Valsts vidējais matemātikas CE šogad ir 32,7%
https://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/statistika/2019/dokumenti/!visi_vidrez_salidz_3g.png

pirms gada, 2019.07.05 13:33

rurāns

Tad Vecumnieku novads tos vidējos rezultātus valstī pavelk uz leju

pirms gada, 2019.07.06 09:47

Vietējās ziņas