Vecumnieku novada dome ārkārtas sēdē pieņem tālākas rīcības lēmumus 1

Vecumnieku novada domes kārtējā sēde trešdien, 25. martā, tika atcelta un tajā pašā dienā un laikā izsludināta ārkārtas sēde. Kā jau iepriekš pašvaldībā izziņots, valstī noteiktās ārkārtējās situācijas laikā gan komiteju, gan domes sēdes apmeklētājiem ir slēgtas.
Ārkārtas sēdes darba kārtībā izskatīti divi jautājumi – par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņiem un par grozījumiem Vecumnieku novada pašvaldības nolikumā.

Sēdi vadīja domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis Kovals, nepiedalījās domes priekšsēdētājs Guntis Kalniņš, deputāti Iveta Lavrinoviča, Jānis Bračka, Aija Jurova un Anna Balgalve.

Vienbalsīgi apstiprināts sagatavotais lēmumprojekts par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņiem, kas mainīti, pamatojoties uz šī gada 20. martā Saeimā pieņemtā likuma «Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību» 4. pantu. Tas paredz, ka pašvaldībām šogad «ir tiesības noteikt citus nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņus, kas atšķiras no likumā «Par nekustamā īpašuma nodokli» noteiktajiem, tos pārceļot uz vēlāku laiku 2020. gada ietvaros».
Vecumnieku novada dome nolēma mainīt termiņus un noteikt, ka par nekustamo īpašumu vai tā daļu pašvaldības administratīvajā teritorijā 2020. taksācijas gadā samaksa vienas ceturtdaļas apmērā no nodokļa gada summas jāveic līdz: 31. maijam, 31. jūlijam, 30. septembrim un 30. novembrim. Iepriekš likumā bija noteikti šādi datumi: 31. marts, 15. maijs, 15. augusts un 15. novembris.

Gita Skribāne, novada domes finanšu nodaļas vadītāja, komentējot šo lēmumu, «Bauskas Dzīvei» atzina, ka «pašvaldības budžetu tam nevajadzētu ietekmēt, jo termiņi pārcelti šī gada ietvaros, un visa nodokļa summa tāpat šogad jāsamaksā». «Pirmais termiņš pārcelts par diviem mēnešiem uz priekšu, lai iedzīvotājiem atvieglotu nodokļa slogu un nepiemērotu kavējuma naudu; tāpat pavirzīti arī pārējie datumi. Iespējams, kādam pašlaik saistībā ar ārkārtējo situāciju jādomā par citu problēmu risināšanu un var rasties grūtības veikt maksājumu līdz 31. martam, kā bija noteikts iepriekš,» viņa skaidro. Gita Skribāne uzsver, ka pašvaldībai līdzekļi neaptrūkšoties, jo liela daļa cilvēku jau gada sākumā samaksā visu summu. Pavisam 2020. gadā nekustamā īpašuma nodokli plānots iekasēt 609 567 eiro apmērā.
«Lielākas bažas pašlaik raisa iedzīvotāju ienākuma nodoklis, lai gan valdība arī par to domā, kā pašvaldībām kompensēt garantētās summas, kas neienāks budžetā,» teic Gita Skribāne.

Ar visu desmit klātesošo deputātu atbalstu veikti grozījumi Vecumnieku novada pašvaldības nolikumā, kas turpmāk tautas priekšstāvjiem paredzēs iespēju sēdēs piedalīties un lēmumus pieņemt attālināti.

Jaunā kārtība ietver, ka situācijā, ja pašvaldības deputāts komitejas vai domes sēdes laikā atrodas citā vietā un veselības problēmu vai komandējuma dēļ nevar ierasties sēdes norises vietā, domes vai komitejas priekšsēdētājs var noteikt, ka sēdes norisē tiek izmantota videokonference, proti, attēla un skaņas pārraide reālajā laikā. Tas nozīmē, ka deputāts uzskatāms par klātesošu komitejas vai domes sēdē un ir tiesīgs piedalīties balsošanā, neatrodoties sēdes norises vietā, ja viņam ir nodrošināta tehniska iespēja piedalīties sēdē ar videokonferences palīdzību, kā arī elektroniskā balsošana tiešsaistē un deputāts sēdei ir reģistrējies, izmantojot elektronisku domes sēžu vadības sistēmu. Iepriekš šāda kārtība pašvaldības nolikumā nebija paredzēta, taču valstī noteiktās ārkārtējās situācijas apstākļos pieņemts lēmums pašvaldības nolikumu pilnveidot, lai nepieciešamības gadījumā deputāti varētu strādāt neklātienē, izmantot informācijas tehnoloģiju sniegtās iespējas. Tiek prognozēts, ka šāda sēde varētu notikt 31. martā.

Pievieno komentāru

Komentāri 1

Vietējās ziņas