Vecumnieku novada dome lems par telpu izmantošanas līguma izbeigšanu ar Kalna svētību kopienu

Šodien, 28. augustā, Vecumnieku novada domei būs jālemj par līguma izbeigšanu ar biedrību "Kalna svētību kopiena", jo, kā jau "Bauskas Dzīve" vēstījusi iepriekš, organizācija vairs nevēlas apsaimniekot bijušā Vecumnieku cietuma telpas, kur izveidots dzīves prasmju centrs.

Biedrībai lielas izmaksas rada nekustamā īpašuma nodokļa nomaksa, un no oktobra tā vairs nevēlas izmantot telpas, kas nodotas bezatlīdzības lietošanā. Vairākas ģimenes, kas pašlaik izmitinātas cietuma ēkās, pārcelsies uz Bruknu un Bārbeli. Vēl kāda ģimene plāno meklēt mājokli Vecumnieku novadā, taču pašlaik lūgusi atļauju turpināt dzīvot cietuma teritorijā, pastāstīja Vecumnieku novada pašvaldības izpilddirektore Aiga Saldābola.

Pašvaldībai būs jānodrošina apkure cietuma ēkai, kas izmantota kā dzīvojamā māja, lai nepieļautu ūdensapgādes sistēmas avārijas un nodrošinātu pakalpojumus iedzīvotājiem. Tāpat pašvaldībai būs jāapsaimnieko attīrīšanas iekārtas, kas pēc domes paustā, nav uzturētas pienācīgā kārtībā.

Saldābola sacīja, ka tagad dome lems tikai par līguma laušanu. Par to, vai pašvaldība varētu atdot ēkas atpakaļ valstij, diskusijas domē tikai sekos.

Kā vēstīts, no 2017.gada slēgts Vecumnieku cietums, jo pēdējo gadu laikā ir būtiski samazinājies kopējais ieslodzīto skaits. Valdība lēma nodot Vecumnieku cietumu Vecumnieku novada pašvaldības īpašumā.

Tieslietu ministrijā tika saņemta vēstule no pašvaldības, lai pārņemtu nekustamo īpašumu "Vecumnieku cietums" ar kopplatību 70,7 hektāri noteikto pašvaldības autonomo funkciju īstenošanai.

Pašvaldība ministrijai skaidroja, ka tā, pārņemot nekustamos īpašumus savā īpašumā, saredz iespējas sadarbībā ar privātpersonām vai citām publiskām personām šajā teritorijā attīstīt sabiedrības, it īpaši maznodrošināto ģimeņu un sociāli mazaizsargāto personu, sociālās labklājības celšanas un sociālās palīdzības sniegšanas projektus.

Vēlāk īpašums nodots bezatlīdzības lietošanā biedrībai "Kalna svētību kopiena", kas tajā izveidojusi dzīves prasmju centru. Biedrības mērķis bija izveidot dzīves prasmju vietu, kur cilvēki apgūst sev nepieciešamās dzīves prasmes un pielieto tās ikdienas dzīvē, dzīvojot patstāvīgā, pašregulējošā kopienā, savstarpēji cits citu atbalstot, daloties un mācoties.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas