Vecumnieku novada dome neiebilst pret šautuves izveidi

Vecumnieku novada dome konceptuāli atbalstījusi būvniecības ieceri sporta šautuves izveidei un darbībai nekustamajā īpašumā "Mežvilki" Kurmenes pagastā, portālu informēja domē.

Būvniecības iecere paredz nekustamajā īpašumā izveidot trešās kategorijas atklāta tipa šautuvi 100 metru distancē, kuras bīstamo zonu paredzēts no abiem sāniem ierobežot ar trīs metrus augstiem necauršaujamiem aizsargvaļņiem un piecus metrus augstu - šautuves galā. Aizsargvaļņi tiktu izmantoti šāviņu uztveršanai un trokšņu slāpēšanai.

Otru šaušanas stendu paredzēts izveidot kā otrās kategorijas atklāta tipa šautuvi gludstobra šaujamieročiem ar skrošu šāviņiem pa lidojošiem mērķiem.

Publiskās apspriešanas laikā par ieceri tika iesniegtas 12 anketas, no kurām piecās iecere netika atbalstīta. Pašvaldībā uzsver, ka anketas nebija anonīmas un bija iespēja objektīvi, pēc būtības izvērtēt katra viedokļa saistību ar iecerēto būvniecību. Ieceri neatbalsta tuvākie kaimiņi, un kaimiņi vēlētos, lai šautuve būtu slēgta tipa. Tāpat kaimiņus satrauc, ka šautuvē radītais troksnis traucēs viņu, viņu bērnu un mazbērnu dzīves kvalitātei.

Pašvaldības Būvvaldē saņemtas arī vēstules no Latvijas Mednieku asociācijas un Latvijas Mednieku savienība, kurās pausts atbalsts šautuves izveidei, jo "tās izveide cels mednieku šaušanas meistarību, attīstīs medību šaušanas sporta veidu, tā būs paredzēta arī jaunsardzes, zemessardzes un apsardzes šaušanas apmācībām".

Savukārt SIA "Ardareni" pārstāvji būvniecības ieceres prezentācijā un publiskās apspriešanas sanāksmē sniedza solījumu, ka šautuvei nebūs liela noslodze - tā netiks izmantota komerciāliem nolūkiem, jo tā domāta tikai pašu un draugu treniņiem un medību ieroču kalibrēšanai.

Ņemot vērā visus aspektus, dome lēma konceptuāli atbalstīt šautuves izveidi, taču ar papildnosacījumiem. Uzņēmumam būs saņem rakstveida piekrišana no tuvākā nekustamā īpašuma, pret tuvāko nekustamo īpašumu jāizveido papildu skaņu absorbējoša zemes, koka, betona vai cita materiāla aizsargkonstrukcija.

Jau vēstīts, ka objekts iecerēts īpašumā "Mežvilki", kas pieder uzņēmumam "Ardareni". Šautuvē paredzēts rīkot treniņšaušanu, medību klubu šaušanas iemaņu uzlabošanas kursus un mācību šaušanu. Šaušana pa kustīgu vai statisku mērķi notiks no 100 metru attāluma.

Būvprojekta izstrādātājs ir SIA "Villatek". Projekts paredz šautuves laukumu ar aizsargvaļņiem, šaušanas nojumi un šaušanas stendu ar kustīgu mērķi. Sānu aizsargvaļņi ieplānoti trīs metrus augsti, bet šautuves galā būs piecus metrus augsts aizsargvalnis, kas kalpos par šāviņa uztvērējvalni.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas