Vecumnieku novadā ēdināšanu kompensēs ar pārtikas pakām 2

Vecumnieku novada domes ārkārtas sēdē pirmdien, 6. aprīlī, deputāti, strādājot attālinātā režīmā, lēma par ēdināšanas atbalsta nodrošinājumu izglītojamiem ārkārtējās situācijas laikā.

Pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarētajiem pirmsskolas audzēkņiem un skolēniem līdz 9. klasei, kuri nāk no trūcīgām, maznodrošinātām vai daudzbērnu ģimenēm, valstī noteiktās ārkārtējās situācijas laikā tiks kompensētas pusdienas. Novadā deklarētas ap 50 – 60 trūcīgu un maznodrošinātu ģimeņu un ap 300 – 350 daudzbērnu saimju, uz ko šis lēmums attiecas.
Ēdināšanai paredzēts piešķirt pārtikas produktus, to iegādei atvēlot 2 eiro mācību dienā. Pakas tiks nodrošinātas visiem bērniem, kas atbilst minētajam statusam neatkarīgi no izglītības ieguves formas vai vietas. Lai saņemtu produktus, pirmsskolas un pamatskolas klašu audzēkņu vecākiem vai likumīgiem pārstāvjiem jāvēršas ar iesniegumu Vecumnieku novada domes sociālajā dienestā.
Pārtikas iegādei plānots tērēt novada domes budžeta līdzekļus brīvpusdienu nodrošināšanai pašvaldības izglītības iestādēs un valsts budžeta dotāciju izglītojamo brīvpusdienām atbilstīgi  Ministru kabineta šī gada 12. marta rīkojumā nr. 103 «Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu» noteiktajam.
Lēmumprojektu atbalstīja deviņi deputāti. Ārkārtas sēdes norises kārtība neparedz iespēju skatīt citus – nesagatavotus – lēmumprojektus, tāpēc pret izstrādāto dokumentu bija Iveta Lavrinoviča un Dainis Rijkuris, no balsojuma atturējās Māris Āķis un Mārtiņš Mediņš. Sēdē nepiedalījās deputāte Anna Balgalve, bet Aijai Jurovai balsojuma brīdī gadījās tehniska kļūme.
Apspriežot jautājumu par ēdināšanas atbalstu, raisījās debates. Domes priekšsēdētājs Guntis Kalniņš informēja, ka sagatavots priekšlikums attālinātās mācīšanās laikā trūcīgām, maznodrošinātām vai daudzbērnu ģimenēm nodrošināt pārtikas sagādi un izdali. Tā kā šomēnes līdz 14. aprīlim ir astoņas mācību dienas, plānots komplektēt paku šim periodam 16 eiro vērtībā.

Jānis Kovals, priekšsēdētāja vietnieks, precizēja, ka «lēmums nāk salīdzinoši vēlu, jo bija neskaidrības par šī finansējuma veidu un izlietojuma mērķiem». Izglītības un zinātnes ministrijā saņemts skaidrojums, ka iespējamais atbalsta veids valsts finansējuma izlietojumam ir tikai siltu pusdienu nodrošināšana vai pārtikas paku piegāde; nav pieļaujama ne talonu izsniegšana, ne naudas ieskaitīšana vecāku norēķinu kontā. «Siltu pusdienu piegādi ar atpakaļejošu datumu no 1. aprīļa vairs nodrošināt nevar, taču pārtikas paku ģimenei laika periodam no 1. līdz 14. aprīlim sagatavot var,» risinājuma izvēli pamatoja J. Kovals.
Deputāts M. Āķis atzīmēja, ka nebūtu pareizi šajā situācijā izdalīt konkrētu atbalstāmo ģimeņu grupu. «Lietderīgi būtu aptvert visus, kam nepieciešamas brīvpusdienas, nešķirojot pēc statusa. Ja vecāki vēršas pašvaldībā un uzskata, ka bērnam ēdināšana ir jānodrošina, tam tā arī jānotiek,» viņš uzsvēra. Ar kolēģi vienisprātis bija Dainis Rijkuris, kurš rosināja brīvpusdienas piešķirt visiem, kuri tās līdz šim saņēmuši, ja vecāki piesakās pašvaldībā. Mārtiņš Mediņš pauda, ka «krīze attiecas uz visiem» un maltītes izsniegšana jāparedz arī tiem bērniem, kuri «palikuši ārpus sagatavotajā lēmumprojektā minētajām kategorijām». Iveta Lavrinoviča arī bija par to, lai «bērni netiek dalīti» un atbalstu ēdināšanas nodrošināšanā saņemtu visi, kā tas bijis līdz piedzīvotajai krīzei. Vēsma Petruševica aicināja «atbalstīt maznodrošinātos, panākt pretī tiem, kam vienmēr bijis grūtāk». Izteicās vēl citi deputāti.
Pārrunas raisījās, apspriežot veidu, kā ģimenes pārtikas pakas varētu saņemt. To izsniegšanu paredzēts uzticēt izglītības iestādēm un sociālajam dienestam, tāpēc vecākiem, rakstot iesniegumu, būtu jānorāda vēlamais pārtikas produktu saņemšanas veids. M. Mediņš rosināja tiem, kas dzīvo ārpus centra, pakas piegādāt, jo pašvaldības šoferi pašlaik neesot noslogoti.
«Pagaidām atbalsts ēdināšanas nodrošināšanā tiks sniegts līdz 14. aprīlim. Ja valstī ārkārtējā situācija tiks pagarināta, meklēsim risinājumu pārējam periodam un iespējamam atbalstam arī citiem izglītojamiem,» sacīja G. Kalniņš.

Pievieno komentāru

Komentāri 2

Vietējās ziņas