Vecumnieku novada iedzīvotājus aicina veidot savu vidi

Vecumnieku novada pašvaldībā vēl dažas dienas tiks gaidīti pieteikumi projektu konkursam «Iedzīvotāji veido savu vidi 2019». Kā to paredz nolikums, pēdējais termiņš ir 3. maijs, atgādina Alīna Žukauska, attīstības plānošanas nodaļas projektu koordinatore.

Konkursa mērķis ir uzlabot dzīves kvalitāti Vecumnieku novadā, veicinot un atbalstot iedzīvotāju iniciatīvu. Šī aktivitāte saliedē vietējo sabiedrību, sekmē sadarbību ar pašvaldību un uzņēmējiem. Projektu konkurss tiek organizēts jau septīto gadu. Tajā aicināti piedalīties novada iedzīvotāji un biedrības, lai īstenotu dažādas idejas vides labiekārtošanā, aktivitāšu organizēšanā u. c. Entuziasti var, piemēram, ierīkot rotaļlaukumus, automašīnu stāvlaukumus, izveidot peldvietas, dabas, atpūtas, tūrisma vai sporta takas, sakārtot vai apzaļumot daudzdzīvokļu namu iekšpagalmus, kā arī organizēt nometnes.

«Šogad kopējais pieejamais finansējums ir 9600 eiro, plānots atbalstīt 12 projektu, katram atvēlot līdz 800 eiro. Priekšroka būs tām iecerēm, kas paredz labiekārtot vai attīstīt sabiedrībai pieejamus objektus un vietas, rīkot publiskus pasākumus,» uzsver A. Žukauska. Interese par iespēju iegūt pašvaldības līdzekļus pašu spēkiem īstenotu projektu realizācijai ir liela, piemēram, pērn iesniegts 17 pieteikumu. Arī šogad iedzīvotāji konsultējušies, tas nozīmē – aicinājums nav palicis bez ievērības.

Sarunā ar «Bauskas Dzīvi» A. Žukauska pieļauj, ka vairāki projekti taps pēdējā brīdī. Pašlaik uz galda esot četri pieteikumi: divi no Beibežu iedzīvotājiem, pa vienam – no Kurmenes un Vecumniekiem, iespējams, būs arī no Stelpes; daudzi tos vēl steidz sagatavot. «Zinu, ka Lielās talkas dienā dzimusi ideja par labiekārtošanu. Ja izdosies pagūt uzrakstīt pieteikumu, tas tiks iesniegts domē,» pauž projektu koordinatore.

Šogad nolikumā veikti uzlabojumi vērtēšanā, gan veicot pirmreizējo apsekošanu, gan pēc tam, kad komisijai jāsniedz atzinums par galarezultātu. Tiks izsvērts, kāda bijusi grupas sadarbība, cik daudz veikts pašu spēkiem, jo tas būtiski ietekmē iznākumu un konkursa finālu. Veiksmīgākā komanda iegūs papildu 500 eiro idejas pilnveidošanai.

«Lai pašu spēkiem veiktu kosmētisko remontu daudzdzīvokļu mājas kāpņu telpā, kaimiņiem jābūt «uz viena viļņa». Mums palaimējās, bet zinu piemēru, kad prieku neradīja ne process, ne rezultāts,» pieredzē dalās pirms dažiem gadiem īstenota plāna virsvadītājs.

Ierasts, ka daudzi projekti saistīti ar bērnu rotaļu laukumu izveidi un labiekārtošanu, tāpēc pašvaldība ir nobažījusies, kā šajā jomā plānoto ietekmēs Ekonomikas ministrijas izstrādātais un saskaņošanai nodotais Ministru kabineta noteikumu projekts «Drošuma prasības bērnu spēļu laukumiem». Tajā noteiktas speciālas prasības publiskai lietošanai paredzētām bērnu spēļu vai citu aktivitāšu iekārtām, aprīkojumam un spēļu laukumiem, kā arī to novērtēšanas kārtība. A. Žukauska pauž cerību, ka striktie nosacījumi, kas drīz varētu stāties spēkā, neatturēs entuziastus un process, ar ko jārēķinās, ļaus gūt vērtīgu pieredzi nākamo plānu īstenošanā.

Konsultācijas projekta pieteikuma sagatavošanā var saņemt Vecumnieku novada domē katru darbdienu, iepriekš sazinoties ar projektu vadītāju Daci Šileiku vai koordinatori Alīnu Žukausku, zvanot pa tālruni 63920596.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas