Vecumnieku novadā krīzes pabalsts izmaksāts vienai ģimenei

Lai atbalstītu novada iedzīvotājus, kuri ārkārtējās situācijas laikā ir nonākuši grūtībās un nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības, Vecumnieku novada dome paredzējusi iespēju saņemt pabalstu krīzes situācijā saistībā ar koronavīrusa slimības «Covid-19» pandēmiju.

Veicot grozījumus 2010. gada 24. marta saistošajos noteikumos nr. 5 «Par sociālās palīdzības sniegšanu Vecumnieku novadā», dokuments papildināts ar jaunu apakšpunktu, paredzot piešķirt ģimenei (personai) pabalstu krīzes situācijā līdz 80 eiro mēnesī. To var saņemt katrs ģimenes loceklis, kas saistībā ar «Covid-19» izplatības ierobežošanu valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas apstākļos saviem spēkiem nespēj nodrošināt pamatvajadzības un tam nepieciešama materiālā palīdzība. Pabalsta piešķiršanas maksimālais termiņš ir trīs mēneši, tātad pašvaldība vienai personai kopumā var izmaksāt ne vairāk kā 240 eiro. Līdz šim saistošajos noteikumos iestrādātā kārtība paredzēja nodrošināt tikai viena veida pabalstu krīzes situācijā, ko piešķir valstī noteiktās minimālās algas apjomā.

Domes ārkārtas sēdē 15. aprīlī nolemts, ka krīzes pabalstu piešķir, neizvērtējot ienākumus, taču tiek ņemtas vērā iepriekš neparedzamo apstākļu radīto zaudējumu sekas. Uz atbalstu var pretendēt persona, kas saistībā ar ārkārtējo situāciju palikusi bez ienākumiem, proti, atrodas bezalgas atvaļinājumā, ir piešķirts bezdarbnieka statuss, bet vēl nav saņemts pabalsts vai nav tiesību to saņemt, kā arī pašnodarbināta vai uz uzņēmuma līguma pamata nodarbināta persona, piemēram, pakalpojuma sniedzējs, kas zaudējis ienākumu avotu u. c. Tāpat arī pabalstu var pieprasīt persona, kam radušies papildu izdevumi, ko, atrodoties pašizolācijā saistībā ar atgriešanos no ārzemēm, tā pati nespēj segt, jo ienākumi un uzkrājumi iztērēti, piemēram, viesnīcai, transportam u. c. Uz atbalstu var pretendēt arī persona, kas atrodas vai ir atradusies karantīnā un tai nav iztikas līdzekļu.

Lai saņemtu krīzes pabalstu, personai sociālajā dienestā jāvēršas ar iesniegumu, pievienojot situāciju pamatojošus dokumentus, piemēram, aviobiļetes, kas apliecina atgriešanos no «Covid-19» skartajām valstīm, par kādām pašlaik atzītas visas, rīkojumu par bezalgas atvaļinājuma piešķiršanu u. c.

Pabalsts tiek izmaksāts personai vai katram ģimenes loceklim pamatvajadzību nodrošināšanai laikā, kamēr Latvijā izsludināta ārkārtējā situācija saistībā ar koronavīrusa izraisītās infekcijas slimības «Covid-19» izplatību un vienu mēnesi pēc tās beigām.

Lai atvieglotu vietvaru budžeta slogu ārkārtējās situācijas laikā, valsts šo pabalstu izmaksai piešķīrusi mērķdotāciju, kas ir 50% no krīzes pabalsta, bet ne vairāk kā 40 eiro mēnesī vienai personai triju mēnešu periodā. Valsts arī paredzējusi «Covid-19» pandēmijas apstākļos krīzes pabalsta saņēmējiem piešķirt papildus 50 eiro par katru bērnu; šīs izmaksas pašvaldībām pilnā apmērā kompensēs valsts.
Līdz 21. aprīlim Vecumnieku novadā krīzes pabalsts izmaksāts vienai ģimenei, bet vēl viena interesējusies par iespēju to saņemt, «Bauskas Dzīvi» informē Ina Jankeviča, sociālā dienesta vadītāja. Sociālo jautājumu komitejas sēdē pirmdien, 20. aprīlī, viņa deputātiem atzina, ka interese par pabalstu ir, taču pašvaldība bija paredzējusi, ka vajadzība pēc tā būs lielāka.

Vecumnieku novada domes saistošie noteikumi nr. 3 «Grozījumi 2010. gada 24. marta saistošajos noteikumos nr. 5 «Par sociālās palīdzības sniegšanu Vecumnieku novadā»» stājās spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas. To nosaka likums «Par valsts institūciju darbību ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar «Covid-19» izplatību».

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas