Vecumnieku novadā meklē sakoptāko īpašumu

Līdz ceturtdienai, 16. jūlijam, var pieteikties konkursā «Vecumnieku novada sakoptākais īpašums 2015». Šogad nolikumā veiktas izmaiņas, kuras paredz paplašināt vērtējamo objektu skaitu.
 
Vecumnieku novada domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis Kovals informē, ka konkursu piemeklējušas divas izmaiņas – nosaukuma maiņa un vērtējamo objektu kategoriju skaita palielināšana. «Iepriekšējos gadus vērtēšana notika starp pagastiem, savstarpēji tos salīdzinot, taču ne visos pagastos bija iespējama objektīva vērtēšana, piemēram, salīdzināt Vecumniekus ar Valles pagastu ir ļoti grūti. Papildinātās kategorijas iekļauj pašvaldību iestādes – skolas, bibliotēkas u. c., kā arī izmaiņas ir uzņēmēju sektorā, to sadalot divās kategorijās – lauksaimniecība un ražošana,» izmaiņas skaidro J. Kovals.

Konkursu organizē Vecumnieku novada dome ar mērķi vairot Vecumnieku novada iedzīvotāju pašapziņu un lepnumu par darbu savā sētā, pagastā, novadā un valstī, kā arī iesaistīt novada iedzīvotājus un uzņēmējus kopīgā darbā – novada vizuālā tēla un atpazīstamības veidošanā.

Konkursa dalībnieku vērtēšana notiek kategorijās – ģimenes mājas ciemu teritorijā, viensētas pagasta teritorijā, daudzdzīvokļu māja, sabiedriskie objekti (tirdzniecības, tūrisma un pakalpojumu objekti u. c.), komercsabiedrību īpašumi (biroju ēkas un tām piekrītošās teritorijas, ražošanas teritorijas), pašvaldības sabiedriskie objekti (iestādes un struktūrvienības), lauksaimniecības uzņēmums un specbalva «Novada «odziņa»».

Domes sēdē nolemts izveidot konkursa «Vecumnieku novada sakoptākais īpašums 2015» vērtēšanas komisiju šādā sastāvā: komisijas priekšsēdētāja Eleonora Maisaka – Skaistkalnes pagasts. Komisijas locekļi: Līga Sama – Kurmenes pagasts, Ieva Pankrate – Stelpes pagasts, Anda Šimēna – Bārbeles pagasts, Aiga Saldābola – Valles pagasts, Inese Strūberga – Vecumnieku pagasts, Jānis Kovals – Vecumnieku pagasts.

Pieteikumus dalībai konkursā Vecumnieku novada domē vai pagasta pārvaldē var iesniegt līdz 2015. gada 16. jūlijam, zvanot uz pagasta pārvaldi, vai iesūtīt pieteikumu elektroniski uz vecumnieki@vecumnieki.lv. Pieteikumu konkursam «Vecumnieku novada sakoptākais īpašums 2015» var iesniegt ikviens Vecumnieku novada administratīvajā teritorijā esoša nekustamā īpašuma īpašnieks vai īpašuma valdītājs.Vērtēšana norisinās vienā kārtā no 2015. gada 20. jūlija līdz 31. jūlijam, kad komisija kopā ar pagastu pārvaldes vadītājiem apmeklē pieteiktos objektos.

Uzvarētāji saņem nomināciju kategoriju un sponsoru balvas, kā arī dalībniekiem tiek organizēta vienas dienas pieredzes ekskursija uz citu novadu sakoptākajām sētām vai pagastiem.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas