Vecumnieku novada Misas vidusskola reorganizēta par pamatskolu, savukārt Stelpes skolā šogad netiek atvērta 7. klase 2

Vecumnieku novadā lielākas pārmaiņas izglītības jomā šovasar notikušas saistībā ar Vecumnieku novada izglītības attīstības stratēģijā 2019. – 2023. gadam apstiprinātajiem mērķiem un skolēnu skaita izmaiņām.

Atbilstīgi šajā dokumentā noteiktajam un domes pieņemtajiem lēmumiem Misas vidusskola reorganizēta par pamatskolu, savukārt Stelpes skolā šogad netiek atvērta 7. klase, jo sākts process, lai 2022. gada 1. septembrī pamatskolu reorganizētu par sākumskolu. «Šie lēmumi saistīti ar skolēnu skaita samazināšanos, savukārt Vecumnieku vidusskola šovasar tikusi pie jaunām telpām pirmsskolas izglītības nodrošināšanai, jo bērnu skaits turpina augt. Moduļu tipa piebūve divu bērnudārza grupu vajadzībām ļauj likvidēt rindu uz vietu pirmsskolā, bet līdz galam neatrisina saspiestību pirmsskolas un sākumskolas ēkā Kalna ielā 13a, kur izglītību iegūst citu vecuma posmu audzēkņi,» skaidro Jānis Kovals, Vecumnieku novada domes priekšsēdētāja vietnieks.

Vīrusa izplatība un situācijas neparedzamība pašlaik neļaujot ar simtprocentīgu pārliecību apgalvot, ka bērni atgriezīsies izglītības iestādēs, jo «viss var mainīties vienas dienas laikā». Pagaidām gan viss liecina, ka novada izglītības iestādes darbu sāks klātienē.

J. Kovals atzīmēja, ka, gatavojoties sliktākajam scenārijam, ir iegādāta trūkstošā tehnika izglītības iestādēm, lai pedagogi, strādājot attālināti, varētu izmantot visas tehnoloģiju piedāvātās mācību metodes. Visām izglītības iestādēm ir sapirktas nepieciešamās tīmekļa kameras un datori mācību nodrošināšanai. Pagaidām vēl pilnībā nav apzināta situācija ar skolēniem pieejamām tehnikas vienībām; tas tikšot precizēts jaunā skolas gada sākumā.

«Esam sagatavojušies un ļoti ceram, ka mācības varēs sākt klātienē, taču neesam aizmirsuši padomāt arī par to, kā labāk un kvalitatīvāk organizēt darbu, ja izglītības iestādes būs slēgtas,» vēsta J. Kovals.

Stelpes pamatskolā laikā, kad mācības notika attālināti, tika sākti remontdarbi. Izremontēts mūzikas kabinets, sporta piederumu noliktava un skolas pagrabs. Vasarā process turpinājies – uzlabojumi veikti skolas virtuvē, atjaunotas kāpnes uz otro stāvu, «Bauskas Dzīvi» informē Dagmāra Venclova, Stelpes pamatskolas direktore.

Jaunā mācību gada pirmā skolas diena tradicionāli tiks svinēta 1. septembrī plkst. 9.30, taču šoreiz pulcēšanās plānota pagalmā, nevis sarīkojumu zālē.

«Esam optimisti un ceram, ka mācības varēs sākt klātienē. Pagājušajā skolas gadā palika iekavēta mācību viela, tāpēc būtu svarīgi to atkārtot,» teic iestādes vadītāja.
Stelpes pamatskolā klašu piepildījums ir niecīgs, tāpēc skolēni nebūs jādala grupās; pusdienas gan plānots organizēt divās maiņās.

Misas skola šovasar mainījusi juridisko statusu un pēc 31 vidusskolas pastāvēšanas gada kļuvusi par pamatskolu. Kolektīvs, iesaistoties savas iestādes darba izvērtēšanā, atzinis kopīgos sasniegumus, iezīmējis nepieciešamos uzlabojumus un attīstības virzienus, kas  detalizētāk tiks formulēti Misas pamatskolas attīstības plānā, atklāj Anna Balgalve, skolas direktore.

«Domājot par izglītības iestādes atvērtību skolēniem ar īpašām vajadzībām, licencēta programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem. Izaicinājums bija pedagogu meklējumi. Darba attiecības beidza pieci skolotāji, no viņiem četri – pensionāri. Darba gaitas sāks trīs jauni kolēģi, kuri mācīs bioloģiju, ķīmiju un sportu. Likums paredz, ka par nodrošinājumu ar pedagogiem atbild direktors, bet ir pienācis laiks valstiskā un novada līmenī domāt par atbalsta programmām mācībspēku piesaistei skolās,» teic A. Balgalve.

Skolai ir plaša infrastruktūra, un vasarā norisinājās plānotie remontdarbi. Veikts kosmētiskais remonts sporta zāles priekštelpā un kāpņu telpā, iekārtota atpūtas vieta skolēniem un pedagogiem. Sarūpēti mācību materiāli, lai nodrošinātu jaunā pamatizglītības standarta apguvi, un nepieciešamais aprīkojums klašu telpām un laboratorijām, lai kvalitatīvi organizētu eksperimentus un pētnieciskos darbus.

A. Balgalve informē, ka daudz pašu spēkiem padarīts pirmsskolas ēkā un tās teritorijā, veikti uzlabojumi arī telpās. Lielas rūpes vasarā prasījusi skolas plašās teritorijas uzturēšana, ar ko godam tikts galā – ar jauniem stādījumiem papildināts hortenziju dārzs, skaisti ziedējušas rozes, zāliens vienmēr nopļauts. Par atbildīgo darbu pateicība pienākas saimnieciskajam personālam.
«Izglītojamo skaits, skolas plašās telpas un to izkārtojums ļauj organizēt pietiekami drošu mācību procesu. Ēdināšanai plānots atvēlēt divus starpbrīžus. Tāpat arī paredzēts dalīt skolēnu pārvietošanos pa divām ejām, uzturēšanos stundu pārtraukumā pirmajā un otrajā stāvā,» kārtību ieskicē direktore.

Pievieno komentāru

Komentāri 2

We

Nu Bauska nākamgad pēc reformas atkal varēs slēgt un medāli dabūt.

pirms 8 mēnešiem, 2020.09.08 20:00

Vietējās ziņas