Vecumnieku novada skolās ar cerību gaida 9. jūniju

Vecumnieku novada izglītības iestāžu audzēkņi piektdien, 29. maijā, saņems liecības. Mācību gada noslēgums katrā skolā noritēs citādāk.

Misas vidusskolā ceturtdien, 28. maijā, notika pedagoģiskās padomes sēde. Tajā pārrunāti mācību gada sasniegumi, veiksmes un neveiksmes, attālinātās mācīšanās process un citi svarīgi jautājumi. «Darba kārtība bija gara, skolotāju diskusijā iezīmējās tās lietas, kas izdevušās un pie kā jāpiedomā ikdienas mācību procesā, jo krīzes situācijās atklājas tas, ko, strādājot ierastā ritmā, iespējams, neizdodas pamanīt. Spriedām arī par nākamā mācību gada plānu, pedagogu darba slodzēm,» tematus ieskicē direktore Anna Balgalve.
Liecības bērni saņems piektdien, 29. maijā, elektroniskā formātā, izmantojot skolvadības sistēmu «E-klase».

Nākamnedēļ skolēni pēc dokumenta ieradīsies klātienē. «Izveidots saraksts, un katrai klasei ir ierādīts savs laiks, katram bērnam – atvēlētas 20 minūtes, kad tikties ar klases audzinātāju. Olimpiāžu uzvarētāji un tie, kuriem bijuši mācību sasniegumi (vērtējums virs septiņām ballēm), kopā ar liecību saņems apbalvojumus un pateicības. Skolēni tiks lūgti aizpildīt aptaujas anketu par attālināto mācību procesu, tiks instruēti, kā droši pavadīt vasaru,» teic A. Balgalve.

9. klases izlaidums Misā būs 13. jūnijā, kad apliecību par pamatizglītību saņems 13 skolēnu. Plānots, ka ceremonija norisināsies brīvā dabā. Par iecerēto stāsta direktore: «Pašlaik rēķināmies ar to, ka svinīgajā brīdī kopā ar savu bērnu varēs būt viens no vecākiem, taču ceram, ka valdības lēmums situāciju pēc 9. jūnija mainīs un, iespējams, uz izlaidumu varēsim aicināt abus vecākus un pedagogus.» A. Balgalve uzsver, ka bērni šai dienai gatavojas; izglītības iestādes kolektīvam ir svarīgi, lai absolventi no savas skolas atvadītos skaisti.
Stelpes pamatskolā izstrādāts grafiks, paredzot, kurā laikā un telpā klašu audzinātāji saviem skolēniem piektdien, 29. maijā, izsniegs liecības. Citi tās saņems zālē vai klasē, citi – ārā, skolas teritorijā, informē izglītības iestādes direktore Dagmāra Venclova. Viņa «Bauskas Dzīvei» atklāj, ka Izglītības un zinātnes ministrija liecību izdošanu atstājusi skolu ziņā, taču valstī noteiktie ierobežojumi pastāv, tāpēc process jāorganizē, ievērojot fiziskās distancēšanās un epidemioloģiskās drošības pasākumus.

9. klasi šogad absolvēs septiņi jaunieši, izlaiduma diena jau zināma – 12. jūnijs. «Apliecību svinīgu izsniegšanu varam rīkot zālē, jo telpa ir piemērota, lai tur, nepārkāpjot noteikumus, pulcinātu 25 cilvēkus, taču nolēmām to darīt ārā, protams, ja ļaus laikapstākļi. Ļoti ceram, ka pēc 9. jūnija pašlaik aktuālie ierobežojumi tiks mīkstināti un sarīkojuma plānā varēs veikt izmaiņas,» teic D. Venclova.

Vecumnieku vidusskolas audzēkņi liecības elektroniski saņems piektdien, 29. maijā, «Bauskas Dzīvei» atklāj direktors Aivars Ķiņķevskis. Tie, kuriem dokuments nepieciešams papīra formātā – iesniegšanai sporta skolā vai citā izglītības iestādē, ir pieteikušies un pēc tā ieradīsies personīgi. «Mums ir 22 klašu komplekti, tāpēc liecību izdošanu valstī noteikto ierobežojumu laikā nemaz citādāk nevaram organizēt,» piebilst direktors.

Šogad divās 9. klasēs pamatizglītības programmu apguva 26 audzēkņi. Izlaidums notiks 12. jūnijā, bet tā norise tiks precizēta pēc 9. jūnija, jo, iespējams, varēs paplašināt sarīkojuma dalībnieku loku. Pašlaik plānots, ka svētkos kopā ar bērnu varēs būt viens no vecākiem. Ja tiks ieviesti atvieglojumi un būs iespējams kopā sanākt kuplākā skaitā, izlaidumā tiks gaidīti jaunieši kopā ar abiem vecākiem un skolotāji. «Vēl nezinām, vai apliecību izsniegšana notiks telpās vai ārā; organizēt izlaidumu brīvā dabā ir visai riskanti, jo var pievilt laikapstākļi,» uzsver A. Ķiņķevskis.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas