Vecumnieku novadā vērtēs sakoptākos īpašumus

Vecumnieku novadā arī šogad vērtēs sakoptākos īpašumus. Konkursa nolikums apstiprināts domes sēdē 27. februārī.

Konkursa nolikumā ieviestas izmaiņas, jo šogad vairs netiks vērtētas pašvaldības iestāžu un struktūrvienību ēkas un teritorija.
 
«Bija iebildumi, ka komisija skata arī pašvaldības iestāžu un struktūrvienību ēkas un teritoriju, jo atbildīgajiem par sakoptību jāgādā, pildot amata pienākumus. Tāpēc izglītības, kultūras un jaunatnes lietu komitejā rosināts šos objektus konkursā nevērtēt,» paskaidroja Jānis Kovals, novada domes priekšsēdētāja vietnieks. Šogad žūrija apmeklēs tikai pieteiktās ģimenes mājas ciemu teritorijās un viensētas pagastos. Daudzdzīvokļu ēkas šovasar nevērtēs, jo tas tika darīts pērn; ir jāpaiet zināmam laikam, lai iedzīvotāji varētu veikt uzlabojumus vides sakārtošanā, lai būtu iespēja pamanīt pārmaiņas un salīdzināt ar iepriekš redzēto. «Atzinīgi uztverts priekšlikums nākotnē konkursu organizēt katru otro gadu, jo rādāmo objektu novada teritorijā nav tik daudz,» sacīja J. Kovals.

Deputāts Mārtiņš Mediņš balsoja «pret» sagatavoto lēmumprojektu. «Iebilstu pret to, ka šogad sašaurināts vērtējamo objektu loks, neiekļaujot nolikumā pašvaldības iestādes. Tas nozīmē, ka darbinieki varēs «sēdēt rokas klēpī salikuši» un nerūpēties par sava pagasta īpašumu sakopšanu. Konkurss tomēr mobilizēja un lika paraudzīties, kā objekts izskatās no malas. Arī pašvaldībai ir ļoti svarīgi sakopt savus īpašumus, lai tie būtu pamanāmi, acij tīkami un tūristiem rādāmi. Neatbalstu arī pausto ieceri turpmāk šo konkursu organizēt reizi divos gados,» viņš sacīja «Bauskas Dzīvei».

Nolikumā minēts, ka konkursā «Vecumnieku novada sakoptākais īpašums 2019» piedalās novada administratīvajā teritorijā esošie nekustamā īpašuma objekti – ēkas un tām piekrītošā zeme. Dalībnieku vērtēšana notiks divās kategorijās, piešķirot nominācijas «Sakoptākā ģimenes māja ciema teritorijā» un «Sakoptākā viensēta pagasta teritorijā». Tiks izraudzīts arī balvas «Novada odziņa» saņēmējs. Lai iesaistītos konkursā, dalībniekiem līdz 28. jūnijam jāiesniedz pieteikums. Ar objekta īpašnieka piekrišanu māju vai viensētu vērtēšanai var izvirzīt arī kaimiņi, sabiedriskās organizācijas, pagastu pārvalžu vadītāji, deputāti u. c. Konkurss notiks vienā kārtā no 1. līdz 12. jūlijam. Pirms tam tiks izveidota komisija, kas apmeklēs pieteiktos īpašumus.

Konkursa dalībnieku godināšana un uzvarētāju apbalvošana notiks svinīgā sarīkojumā, pasniedzot balvas katrai nominācijai, «Novada odziņu» un dāvanas, ko nodrošina konkursa atbalstītāji. Visiem tiks organizēta arī vienas dienas pieredzes ekskursija uz citu novadu sakoptākajām sētām, minēts nolikumā.

Konkursa «Vecumnieku novada sakoptākais īpašums 2019» mērķis ir vairot iedzīvotāju pašapziņu un lepnumu par darbu savā sētā, pagastā, novadā un valstī, iesaistīt iedzīvotājus novada vizuālā tēla un pazīstamības veidošanā, veicināt iedzīvotāju un tūristu informētību par skaistākajām novada vietām.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas