Vecumnieku novadā vērtēs sakoptākos īpašumus

Vecumnieku novadā arī šogad norisināsies konkurss «Vecumnieku novada sakoptākais īpašums». Kā to paredz nolikums, šoreiz tiks vērtētas ģimenes mājas un viensētas.

Lai iesaistītos konkursā, dalībniekiem līdz piektdienai, 28. jūnijam, jāiesniedz pieteikums. Ar objekta īpašnieka piekrišanu māju vai viensētu vērtēšanai var izvirzīt arī kaimiņi, sabiedriskās organizācijas, pagastu pārvalžu vadītāji, deputāti u. c. Konkurss notiks vienā kārtā no 1. līdz 12. jūlijam. Īpašumus apmeklēs komisija, kurā būs pa pārstāvim no katra pagasta.

«Pašlaik saņemti vien daži pieteikumi, taču, ceru, iedzīvotāji, pagastu pārvalžu vadītāji un arī paši rosīgie sakopto namu saimnieki būs aktīvi un līdz noteiktajam termiņam pieteiks dalībai konkursā sakoptākās ciema mājas un lauku viensētas,» «Bauskas Dzīvei» pauda Jānis Kovals, komisijas vadītājs, domes priekšsēdētāja vietnieks.

Konkursā «Vecumnieku novada sakoptākais īpašums 2019» piedalās novada administratīvajā teritorijā esošie nekustamā īpašuma objekti – ēkas un tām piekrītošā zeme. Dalībnieku vērtēšana notiks divās kategorijās, piešķirot nominācijas «Sakoptākā ģimenes māja ciema teritorijā» un «Sakoptākā viensēta pagasta teritorijā». Tiks izraudzīts arī balvas «Novada odziņa» saņēmējs.

Šogad konkursa nolikumā ieviestas izmaiņas, jo vairs netiks vērtētas pašvaldības iestāžu un struktūrvienību ēkas un teritorija. Žūrija apmeklēs tikai pieteiktās ģimenes mājas ciemu teritorijās un viensētas pagastos. Daudzdzīvokļu ēkas šovasar nevērtēs, jo tas tika darīts pērn; ir jāpaiet zināmam laika periodam, lai iedzīvotāji varētu veikt uzlabojumus vides sakārtošanā, lai būtu iespēja pamanīt pārmaiņas un salīdzināt ar iepriekš redzēto, uzsvēra J. Kovals.

«Bauskas Dzīve» jau vēstījusi, ka konkursa dalībnieku godināšana un uzvarētāju apbalvošana notiks svinīgā sarīkojumā, pasniedzot balvas katrai nominācijai, «Novada odziņu» un dāvanas, ko nodrošina konkursa atbalstītāji. Visiem tiks organizēta arī vienas dienas pieredzes ekskursija uz citu novadu sakoptākajām sētām.

Konkursa «Vecumnieku novada sakoptākais īpašums 2019» mērķis ir vairot iedzīvotāju pašapziņu un lepnumu par darbu savā sētā, pagastā, novadā un valstī, iesaistīt iedzīvotājus novada vizuālā tēla un pazīstamības veidošanā, veicināt iedzīvotāju un tūristu informētību par skaistākajām novada vietām.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas