Vecumnieku pagastā Lielās talkas dienu noslēdz ar «Pēctalkas vakaru pie ugunskura» 1

Visā Latvijā sestdien noritējusi Lielā talka. Vecumnieku novadā 27. aprīlī čaklo talcinieku rokām tīrīta, posta un labiekārtota teritorija visos sešos pagastos – Bārbelē, Kurmenē, Skaistkalnē, Stelpē, Vallē un Vecumniekos. Kā «Bauskas Dzīvei» atzina sastaptie entuziasti, šogad atkritumu ir mazāk nekā citkārt, daudz paveikts jau iepriekš, tāpēc Lielās talkas dienā varējuši pievērsties ierastajiem pavasara sakopšanas darbiem, kā arī veikt dažādus vides uzlabojumus.

«Iedzīvotāji sākuši apzināties tīras dabas nozīmi un cenšas netaisīt šmuci, metot visu lieko, kur pagadās. Daudziem jau par ieradumu kļuvis nepiesārņot apkārtni. Arvien vairāk ir iespēju produktu iepakojumu un savu laiku nokalpojušas lietas nodot pārstrādei. Bieži par to atgādina atkritumu apsaimniekotāji un, pieļauju, tas sabiedrību izglīto un audzina,» sacīja kāda talkas dalībniece Vecumniekos.

Vēl nav zināms, cik no Vecumnieku novadā izdalītajiem apmēram tūkstoš maisiem ir piepildīti, jo atkritumu apjomu varēs aplēst pēc tam, kad tie tiks savākti.

Guntars Veismanis, pašvaldības izpilddirektores vietnieks, piekrīt, ka šogad atkritumu ir mazāk, taču joprojām «sāpīgs punkts» esot Rīgas šoseja, jo īpaši ceļa posms no Zvirgzdes līdz Vecumniekiem. Neapzinīgi šoferi un pasažieri pa automašīnu logiem aizvien turpina izmest visu lieko, ko citi pēc tam talkas dienā vāc maisiem. Viņš atzīmēja, ka šī gada ideja – atkritumu šķirošana – ir pozitīvi vērtējama, taču tas ir papildu pienākums brīvprātīgajiem, jo ne visiem ir pa spēkam katrā rokā nest pa maisam, lai vienā ievietotu plastmasas drazu, otrā – pārējos no zemes uzlasītos «labumus».

G. Veismanis talkas dienā dažas stundas strādājis pie jaunizveidotā tūrisma informācijas punkta Vecumniekos, kur kopā ar citiem pašvaldības darbiniekiem tīrījis šķūņus, bet pēc tam apbraukājis tuvākās talkošanas vietas, lai palūkotos, kā sokas darbi un aizvestu pašvaldības gādātu cienastu. Piebalgu ciema iedzīvotāji sakārtoja teritoriju aiz šķūnīšiem, Misā kopta daudzdzīvokļu māju apkārtne. G. Veismanis pamanījis, ka daudzviet cilvēki enerģiski darbojušies savos īpašumos.

Talkas dienas rītā pie Sarkanās skolas Vecumniekos dūca motorzāģis un ar grābekļiem rokās rosījās pulciņš novada pašvaldības darbinieku, arī ēkā esošā dzīvokļa iemītnieki Teseļsku ģimene. Dižajā namā līdz pat 1993. gadam skolojās pagasta jaunā paaudze. 1997. gadā vienā telpā izveidots pagasta muzejs. Nesen 1889. gadā celto Sarkano skolu no vietējās evaņģēliski luteriskās draudzes atpirka novada pašvaldība. Ēka daudzus gadus piederēja draudzei, jo pēc valsts neatkarības atjaunošanas, kad luterāņi vēlējās atgūt savu kādreizējo īpašumu – mācītājmuižu (bijusī ambulance, kur tagad darbojas pansionāts «Atvasara»), tika panākta vienošanās to «iemainīt» pret Sarkano skolu.

Izkopjot un no nokaltušajiem zariem atbrīvojot vismaz 50 gadu veco tūju audzi ēkas priekšpusē, vairāki talkas dalībnieki, kuri te mācījušies, atcerējās savas skolas gaitas, pārrunāja vēsturi. A. Teseļskis atminējās, ka kādreizējā skolas direktora Serģa (viņš izglītības iestādi vadījis no 1949. līdz 1952. gadam) stādītais vītols reiz ticis nozāģēts, taču tas dzinis jaunas atvases un atkal izaudzis par kuplu koku.
 
Savas bijušās skolas apkārtni uzposa Ina Jankeviča, novada sociālā dienesta vadītāja. «Ceru, ka senajā ēkā atkal reiz būs dzīvība un mans sapnis par daudzfunkcionāla sociālo pakalpojumu centra izveidi piepildīsies,» viņa sacīja, piebilstot, ka pašlaik projekts ir procesā.
Muzeja vadītāja Rita Kovala «Bauskas Dzīvei» pastāstīja, ka ēkas apkārtnē vienmēr ir, ko darīt. Teritorijā ir daudz koku, līdz ar to netrūkst lapu ne rudeņos, ne pavasaros. Viņa pauda gandarījumu par to, ka šī vieta priecē vietējos iedzīvotājus un ciemiņus. «Vakar (26. aprīlī – aut.) Vecumniekos semināru apmeklēja Latvijas mākslas skolotāji un 18 bija atnākuši līdz muzejam. Patīkami, ka cilvēki no Cēsīm, Limbažiem un citām vietām sajūsminās par Sarkanās skolas apkārtni. Mums ir ko rādīt, ir, ar ko lepoties, tikai bieži vien paši to neprotam novērtēt,» sacīja R. Kovala.

Vecumnieku pagasta Klīvu kapsētas sakopšanas talku jau daudzus gadus organizē Umpārtes bibliotēkas vadītāja Inese Dātava. Arī 27. aprīlī pulciņš darītāju vāca zarus, uzposa teritorijas priekšpusi un grāba lapas otrpus kapu kalniņa. «Atdusas vietas ir sakoptas, taču katru gadu no lapām jāattīra nogāze, jāizpļauj sadīgušās krūmu atvases, jāuzlasa arī pa kādai plastmasas pudelei. Šoreiz talku sākām ar zaru izvākšanu, jo kapsētā bija iekritusi vēja nolauzta egle,» stāsta I. Dātava. Kopā ar viņu strādāja dzīvesbiedrs Jānis, dēli Spodris un Lauris, mazmeita Enija. Kā ik gadu, arī šoreiz atsaucies kaimiņš Normunds Zvirbulis. Starp talkotājiem allaž ir Anita Smilškalne un Mārīte Rihtere, lai gan viņām tuvinieki šajos kapos nav apbedīti. Anita atceras, ka jau kolhoza laikā kapsēta kopta ik pavasari.
 
«Citus gadus talcinieku ir divreiz vairāk, šoreiz daudzi labvēlīgos laikapstākļus izmanto dārza darbiem, stāda kartupeļus vai aizņemti ar ko citu. Cik esam, tik esam!» teic Inese.

Pēc talkas visi cienājās ar maizītēm un cepa šašliku, jo tāds tradicionāli esot darbīgā cēliena noslēgums.
Pirms saulrieta Vecumniekos, parkā aiz tautas nama, ikviens tika aicināts uz «Pēctalkas vakaru pie ugunskura». Ar pašvaldības atbalstu un novada jauniešu domes līdzdalību ugunskura vieta izveidota iepriekšējā dienā.

Terasē uz lielā ekrāna varēja noskatīties dokumentālo filmu «No Ghetto līdz olimpiādei». Kad sakrēsloja, tika aizdegts ugunskurs, bet ap plkst. 22.30 koncertu sniedza jauniešu mūzikas grupa «Konuss» no Skaistkalnes. Tajā muzicē: Klāvs Markuns-Grinbergs, Valdis Armands Barens, Lauris Vītoliņš, Kristaps Ķīlis un Dita Siliņa. Grupas menedžeris Sandijs Siliņš «Bauskas Dzīvei» atklāja, ka šī ir pirmā uzstāšanās ārpus Skaistkalnes. «Konuss» darbojas apmēram pusgadu, daži no kolektīva dalībniekiem vēl mācās vidusskolā. «Viņi ir spēlējuši ballīti dejotājiem Skaistkalnē, šodien izpildīs astoņas vai deviņas dziesmas,» sacīja Sandijs, kurš pieteica koncertprogrammu. Viņš talkas aktivitātēs nav varējis iesaistīties, jo kopā ar «Vanadziņiem» piedalījies Bauskas deju apriņķa skatē.

Tautas nama mākslinieciskās daļas vadītāja Vita Vēvere sacīja, ka «Pēctalkas vakars pie ugunskura» ir jauniešu domes organizēts. Pašvaldība un tautas nams palīdzējis ar padomu un iespējām. Arī pērn aktīvisti gādāja par Grābātāju balles norisi. Iepriekšējos gados Vecumniekos rīkotas Lielās talkas diskotēkas.

Pievieno komentāru

Komentāri 1

Māra Vētra-Amoliņa

Senu,priecīgu nostaļģiju manī radīja lasītie vārdi-"Sarkanā skola","pagasta muzejs","Klīvu kapi",jo tie izraisīja atmiņas...

pirms 7 mēnešiem, 2020.05.04 10:55

Vietējās ziņas