Vecumnieku pašvaldībā darbiniekiem mainās amata slodze un atlīdzība 30

Vecumnieku novadā vairākiem pašvaldības iestāžu un domes darbiniekiem mainījusies amata slodze un mēnešalga.

Grozījumi skar gan novada skolas un pirmsskolas, gan sociālās aprūpes iestādi – veco ļaužu un invalīdu pansionātu «Atvasara».

«Gandrīz no visu pašvaldības iestāžu vadītājiem saņemti iesniegumi ar lūgumu veikt grozījumus vairāku amatu likmēs un atlīdzībā. Izmaiņas saistītas ar Ministru kabineta noteikumiem nr. 851, kas nosaka zemāko mēnešalgu un speciālo piemaksu veselības aprūpes jomā nodarbinātajiem, t. sk. izglītības iestāžu medicīnas māsām,» domes sēdē 27. februārī deputātus informēja Gita Skribāne, finanšu nodaļas vadītāja.

Vecumnieku vidusskolā pirmsskolas izglītības grupu un skolas medicīnas māsai atalgojums mainās no 618 uz 629 eiro, bet atlīdzība pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem – no 720 uz 728 eiro mēnesī. Kā piebilda G. Skribāne, pašvaldības budžetā līdzekļi šim mērķim bija paredzēti. Misas vidusskolā medmāsa līdz šim pelnīja 435 eiro mēnesī, tagad, saglabājot līdzšinējo slodzi, – 471,75 eiro.

Vairākās iestādēs no 1. marta atlīdzība mainās saistībā ar slodzes svārstībām. Vecumnieku veselības centrā ambulatorā māsa-reģistratore par 0,4 amata vienībām lielu slodzi līdz šim saņēmusi 223,80 eiro mēnesī, savukārt tagad, saglabājot to pašu atlīdzību, slodze sarukusi līdz 0,3.

Valles vidusskolā darbu uzteicis gan direktores vietnieks saimnieciskajā darbā, kurš bija nodarbināts uz pusslodzi, gan palīgstrādnieks, kuram bija pilna amata slodze. Atbalstot direktores ierosinājumu, palīgstrādnieka vieta likvidēta un izveidots direktora vietnieka amats saimnieciskajā darbā ar pilnu slodzi un atalgojumu 750 eiro mēnesī. Likvidēta arī naktsaukles vieta, jo Valles vidusskolas internātā kopš septembra bērnu vairs nav. No 1. marta līdz 31. maijam izveidota pedagoga palīga vieta; paredzētā slodze – 0,97 amata vienības, mēnešalga – 688,70 eiro.

Stelpes pamatskolā medmāsai slodze samazināta no 0,25 uz 0,2 un noteikts 142,80 eiro liels atalgojums mēnesī. Pansionātā «Atvasara» ārsta palīgam (feldšerim) no pilnas slodzes darba apjoms samazināts uz 0,9 ar 642,60 eiro lielu atlīdzību mēnesī. Tāds pats slodzes samazinājums ir medicīnas māsai; savukārt atalgojums no 541 eiro palielināts līdz 566,10.

Valles pirmsskolas izglītības iestādē «Cielaviņa» medicīnas māsai esošā pusslodze palikusi nemainīga, bet mēnešalga no 215 pieaugusi līdz 315 eiro. Skaistkalnes vidusskolā medmāsai pusslodze samazināta uz 0,4 amata vienībām; atlīdzība no 215 palielināta līdz 285,60 eiro mēnesī.

Deputāts Mārtiņš Mediņš interesējās, kāpēc «Cielaviņas» medmāsai ir tik būtisks algas likmes pieaugums. G. Skribāne paskaidroja, ka atlīdzību medmāsām nosaka jau minētie Ministru kabineta noteikumi nr. 851, kas paredz – ja māsa ir sertificēta, atalgojums par pilnu slodzi nedrīkst būt zemāks par 714 eiro mēnesī, ja nav sertificēta – tad par 629 eiro. Līdz šim medicīnas darbinieki daudzās pašvaldības iestādēs saņēma valstī noteikto minimālo algu.

Domes priekšsēdētājs Guntis Kalniņš papildināja, ka iestāžu vadītāji izvērtējuši darbinieku veicamo pienākumu apjomu un vairumā gadījumu slodze ir samazināta, piemērojot jaunos atalgojuma kritērijus. Ja noslodze ir pamatota, atlīdzība pieaugusi.

Izmaiņas skar arī domes darbinieku amatus un mēnešalgas. Veselības aprūpi Valles pagasta Taurkalnē no 1. marta nodrošinās sabiedrības veselības māsa, kurai slodze no 0,9 amata vienībām samazināta uz 0,6, bet atlīdzība no 414,90 eiro mēnesī palielināta līdz 428,40. Veicot grozījumus, mainīts arī amata nosaukums, kas iepriekš bija «sociālās aprūpes māsa».

Dome nolēma no 1. aprīļa likvidēt sargu amata vietas Stelpes pagasta pārvaldē un Vecumnieku novada domes saimniecības nodaļā. Stelpē šos pienākumus pašlaik pilda trīs darbinieki; katram noteiktā slodze – 0,75 amata vienības, mēnešalga – 322,50 eiro. Arī Vecumnieku novada domes administrācijas ēku sargā trīs darbinieki, kuriem atlīdzība tiek rēķināta pēc minimālās darba algas vienas stundas likmes, un samaksa atkarīga no nostrādāto stundu skaita mēnesī.

Saistībā ar sargu amata vietu likvidēšanu komentārs bija deputātei, Stelpes pagasta iedzīvotājai Dagmārai Venclovai. «Pēc finanšu komitejas sēdes vaicāju Stelpes pagasta pārvaldes vadītājam, vai viņš zina, ka no 1. aprīļa sargu vairs nebūs. Viņš bija ļoti izbrīnīts. Varbūt, lemjot par jautājumiem, kas skar pagastu, vajadzētu informēt arī pārvaldniekus,» rosināja D. Venclova.

«Pārvaldnieks vēl nav informēts, jo lēmums nav pieņemts. Esmu runājis ar Ingaru Štelfu par pagasta pārvaldes budžeta tēriņiem un pozīcijām un pārvaldnieka viedoklis bija tāds, ka «lielu jēgu viņš sargu darbam neredz». Lēmumu nepieņem pārvaldnieks; vispirms par to lemj dome,» skaidroja G. Kalniņš.

Izmaiņas pašvaldības iestāžu un domes darbinieku amatu un mēnešalgu sarakstā un amatu klasificēšanas rezultātu apkopojumā apstiprinātas Vecumnieku novada domes sēdē 27. februārī.

Pievieno komentāru

Komentāri 30

naktsaukle

Ļoti laicīgi tas izdarīts - " Likvidēta arī naktsaukles vieta, jo Valles vidusskolas internātā kopš septembra bērnu vairs nav. "!

pirms gada, 2019.03.06 08:29

;)

es arī par šo sasmējos- nepagāja ne gads, ka pamanīja! Interesaanti, ko tā aukle ir pa šo laiku auklējusi.

pirms gada, 2019.03.06 11:08

rublis

kad tiks samazinātas 4 vadoņu algas, vai 10000,- mēnesī nav par daudz ?

pirms gada, 2019.03.06 09:59

Pēc loģikas

un tagadējās likumdošanas- algām vajadzētu palielināties.

pirms gada, 2019.03.06 15:02

pēc loģikas

ja Kovals pagājšgad slikti strādāja, pat izpelnījās atstādināšanu, alga noteikti jāsamazina !

pirms gada, 2019.03.06 20:57

???

A kā ta beidzās tas stratēģijas stāsts? BDz tā solīja sekot notikumiem un informēt, bet pēc lielā šova nevienas rindiņas par šo tēmu... Kurš samaksāja par klusēšanu?

pirms gada, 2019.03.06 21:16

Vai

nebūtu lietderīgi sākt domes sēžu video tiešraides jeb straumēšanu internetā?

pirms gada, 2019.03.07 21:44

Fakts

Te jau iepriekš komentāros rēķināja, cik tad ir īsti to darbinieku novadā, kuriem maksā no novada budžeta algas. Iedzīvotāju skaits zināms- nedaudz virs 8000...rēķini , kā gribi- 48% no budžeta tukšo skolu uzturēšanai, +- uz katriem vai 15 novada iedzīvotājiem viens administratīvais darbinieks ...

pirms gada, 2019.03.06 11:15

Skaldi un valdi

«Pārvaldnieks vēl nav informēts, jo lēmums nav pieņemts. Esmu runājis ar Ingaru Štelfu par pagasta pārvaldes budžeta tēriņiem un pozīcijām un pārvaldnieka viedoklis bija tāds, ka «lielu jēgu viņš sargu darbam neredz». Lēmumu nepieņem pārvaldnieks; vispirms par to lemj dome,» skaidroja G. Kalniņš.
--------------------------------------
mazi miestiņi, tajos dzīvo pavisam nedaudz cilvēku, viens otru pazīst- vai tad akurāt šāda ir laba
vadīšanas prakse?

pirms gada, 2019.03.06 11:24

re,

tāpēc jau G.Kalniņš sapulcināja ap sevi tādus - nekādus, stumdāmus un bez prāta .........

pirms gada, 2019.03.06 13:17

Iedzīvotāja

Kāpēc tik smalki neapraksta novada spices darbonu algas?Nabaga skolas māsinām pieliek knapi desmit eiro,bazūnē pa pus pasauli.Redzot kā trallina novada naudu,varēja pielikt vairāk .PS- ko nozīmē 2019 gada budžetā 152000 neklasificēti izdevumi kultūrai?

pirms gada, 2019.03.06 13:33

te formāli

https://vecumnieki.lv/pasvaldiba/budzets/52-amatpersonu-atalgojums

pirms gada, 2019.03.06 14:59

Vien alga

Kā var pārvaldes vadītājs saņemt mazāk par domes sekretāri?

pirms gada, 2019.03.06 20:46

atbilde

Tāpēc, ka nelien domes vadībai pakaļ....ā

pirms gada, 2019.03.06 20:51

atbilde

tāpēc,ka domes sekretāres ( abas) strādā, bet pārvaldnieki pabraukājas un atsēž dienu pēc dienas ! Pārvaldniekus vispār nevajag, pietiktu ar kārtīgu izpilddirektoru un diviem vietniekiem - katram pa 3 pagastiem !

pirms gada, 2019.03.06 21:06

--->atbildei

https://www.lsm.lv/tautas-panorama-2017/video/2017-05-357452
izpilddiirektors laikam nepavilks...

pirms gada, 2019.03.06 21:58

aita

Vienīgais, ko mūsu izpilddirektore var pavilkt ir savas bikses.

pirms gada, 2019.03.07 15:13

Saulīte

Vispār bardaks tajos pagastos. Ir pat tāda pārvaldniece kad pat sveicināties nemāk.

pirms gada, 2019.03.07 21:17

Mēnestiņš

Vai tā ir Valles pagasta pārvaldniece?

pirms gada, 2019.03.07 22:27

!

Domes deputāte no Valles pagasta Ruģele arī nesveicinās ar vēlētājiem pēc ievēlēšanas. Viņas vīrs veikalā, pie kases vispār atgādina kurlmēmu citplanētieti. Nezinu,sakāpis galvā vai vienkārši neaudzinātība. Veiksmi nākamajās vēlēšanās.

pirms gada, 2019.03.08 14:49

tev

līdz Ruģeles līmenim vēl tālu !

pirms gada, 2019.03.08 18:02

man

tiešām tālu, jo ievēroju elementāras pieklājības normas.

pirms gada, 2019.03.11 13:43

!!!

Deputātei Ruģelei tiešām būs kaut kas sakāpis galvā, (laikam č.....), jo attieksme pret cilvēkiem tiešām ir mainījusies, palikusi iedomīga. Negatīva pret visu Vallē notiekušo ir bijusi vienmēr. Vienmēr viss ir slikti, bet pati nekur neiesaistās, lai situāciju mainītu, tikai aprunā un ķengājas. Manuprāt ar pagastu, kurā tu pats dzīvo, vajadzētu lepoties

pirms gada, 2019.03.09 08:52

Valle

Ja kāds Vallē ir novada laikā ko paveicis, tad tā ir Diāna Ruģele, tikai ne esošā pagasta pārvaldniece ! Vai lepoties ar to, ka viss iet uz galu - vidusskola par pamatskolu, bērnudārzu likvidēt kā atsevišķu iestādi, jo tā labpatīkas Kalniņam ar Kovalu ! Ko Valle ieguvusi no tāda novada ?

pirms gada, 2019.03.09 21:39

Eriņa.

Šai "uzņēmīgajai" deputātei ir visas iespējas pārstāvēt ļaužu intereses.

pirms gada, 2019.03.11 17:53

Janka

Drīz apvienos to čuhņu ar Bausku,un Jātnieks izpirdīs visus liekēžus no Vecumnieku domes.

pirms gada, 2019.03.11 09:29

Valle

Godīgi, liekas vienkārši briesmīgi. Aizmirsa pieminēt, ka dažam labam pedegogam, lai nav jāpalielina alga pēc šiem pašiem MK, lika parakstīt papīru par mazāku slodzi. Nebrīnos, ka visi pārējie, kuri saņem par itkā nostrādātu nepilnu slodzi, patiesībā strādā tāpat kā līdz šim.

pirms gada, 2019.03.11 23:17

???

Ja neapmierina alga vai attieksme, ir iespēja rakstīt sūdzības augstāk stāvošajām iestādēm (pedagogiem to ir daudz) – vai kaut viena sūdzība ir uzrakstīta? Jā nē un pietiek drosmes tikai anonīmi sūdzēties - tad ko šāds pedagogs var iemācīt saviem audzēkņiem? Kā arī - pedagogu trūkst un nav problēmu mainīt darba vietu, lai vadība aizdomājas… Un kur bija slavenā skolas skolotāju arodbiedrība – nesen taču ziņoja, ka saņēma kaut kādu Latvijas mēroga balvu. Arodbiedrību taču veido ar mērķi aizstāvēt savus biedrus pret vadības patvaļu…

pirms gada, 2019.03.12 11:02

Eriņa,

tu biji, esi un būsi visnemīlētākais cilvēks Vallē

pirms gada, 2019.03.12 15:38

......

Kāpěc skolotāja palīgam lielāka alga par b/d aukli?Ak nu ja ,bīstams darbs BRUÑU VESTI VAJAG!!!

pirms gada, 2019.03.20 13:06

Vietējās ziņas