Vecumnieku skolēnus izglīto par klimata pārmaiņām

Pagājušajā nedēļā Latvijas skolās sākās lielākā tehniski radošo darbnīcu tūre. Otrdien, 17. novembrī, radošās darbnīcas norisinājās arī mūspuses Vecumnieku vidusskolā. Visas mācību dienas garumā vidusskolēni uzzināja par klimata pārmaiņām un ar tām saistītajiem problēmjautājumiem un iespējamajiem risinājumiem. Paredzēts, ka darbnīcas mūspusē notiks arī Īslīces un Uzvaras vidusskolā, portālu informēja projekta vadītāja Ginta Grīnberga.

Viņa atklāja, ka pirmajā tehniski radošajā darbnīcā Vecumnieku vidusskolēni iepazinās ar klimata pārmaiņu iemesliem un sekām, kas pašlaik skar gandrīz visus Latvijas un pasaules iedzīvotājus. Otrā darbnīca tika veltīta risinājumiem, kas palīdz samazināt CO2 izmešu apjomu, tādējādi mazinot arī globālo sasilšanu, kas rada klimata pārmaiņas. Savukārt trešajā darbnīcā skolēniem bija iespēja dziļāk izprast dažādus pasākumus, kas jāveic, lai pielāgotos negatīvajām klimata pārmaiņu sekām. Tehniski radošo darbnīcu dalībnieki un pedagogi ieguva arī īpaši izstrādātu informatīvu bukletu jauniešiem par klimata pārmaiņām.

«Visas darbnīcas ir starpdisciplināras, proti, vidusskolēniem bija iespēja izmantot arī citos mācību priekšmetos iegūtās zināšanas, piemēram, algebrā, fizikā, ķīmijā, ģeogrāfijā. Dienas gaitā īsam teorētiskam stāstījumam sekoja praktiska darbošanās, uzdevumu risināšana, eksperimentu un mērījumu veikšana, novērojumi, analizēšana un secinājumu izdarīšana,» stāsta G. Grīnberga.

Pasākuma vērtību uzteica arī Vecumnieku vidusskolas skolotāja Rudīte Dambeniece. Viņa atzina, ka šī diena bijusi ļoti interesanta, izzinoša, skolēniem aizraujoša. Jaunieši atsvaidzinājuši savas zināšanas par klimata pārmaiņām un arī uzzinājuši daudz ko jaunu. Vienā no darbnīcām skolēniem bija jāparāda stratēģiskā domāšana par to, kur visvairāk nepieciešams ieguldīt investīcijas, lai apdzīvotais reģions tiktu pasargāts no iespējamām dabas katastrofām. Tas mudinājis izmantot prasmes vienoties savā starpā, piemēram, kā visefektīvāk izmantot piešķirtos līdzekļus no ES fondiem postījumu novēršanā. Citā darbnīcā audzēkņiem bija nepieciešamas modelēšanas prasmes, lai pašu veidotais modelis būtu visefektīvākais.

«Prieks, ka nodarbībās skolēni redzēja skolā apgūto dabaszinību pielietojumu sadzīves situācijās, pētot klimata pārmaiņas,» teic R. Dambeniece.

G. Grīnberga paskaidroja, ka darbnīcas izstrādājis un ieviesis uzņēmums SIA «Aspired», kas tehniski radošo darbnīcu tirgū Latvijā un ārpus tās darbojas jau trīs gadus. Tehniski radošo darbnīcu tūre tiek realizēta Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta programmas «Nacionālā klimata politika» neliela apjoma grantu shēmas atklātajā konkursā.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas