Vecumnieku vidusskolas pirmsskolā māca apzināties – esam daļiņa no Latvijas 1

Vecumnieku vidusskolas pirmsskolas grupu audzēkņiem novembris ir īpašs laiks, kad domas, darbi un dažādas aktivitātes izgaismo Latvijas un ģimenes nozīmi un sevis apzināšanos šajā kopumā.

Skolotājas Latvijas tēmu pielāgo bērnu vecumam un interesēm. Mazākie Latviju izzina kā savu ģimeni un mājas, iepazīst valsts simbolus – karogu, ģerboni, Valsts prezidentu, himnu, savukārt lielākie tiek rosināti sevi saistīt ar Latviju, apjaust, ka katrs ir daļa no tēvzemes, «Bauskas Dzīvei» atklāj Ilvija Špundzāne, Vecumnieku vidusskolas direktora vietniece pirmsskolas izglītībā.

Mācību gada tematiskais plānojums paredz novembrī aptvert ļoti daudz informācijas, kas ir svarīga un bērniem saistoša: Mārtiņi, Lāčplēša diena, 18. novembris, kā arī iezīmē kopīgi paveicamo, piemēram, izstāžu vai instalāciju veidošanā, taču, kā pedagoģes to pasniedz un piedāvā savu grupu audzēkņiem – tā ir viņu profesionālā kompetence. Dažādās vecuma grupās tēma tiek apgūta atšķirīgi, par to liecina arī daudzveidīgie nosaukumi: «Es svinu!», «Mana Latvija», «Es un mana Latvija», «Manas mājas ir Latvija», «Es Latvijā», «Es esmu bagāts savā zemē Latvijā», «Mana pasaule rudenī» u. c. I. Špundzāne teic, ka bērni gaida visus svētkus, jo īpaši Latvijas dzimšanas dienu, jo «šo notikumu katrs var saistīt ar sevi – dzimšanas diena taču ir katram no mums».

«Novembris ir gan valsts svētku mēnesis, gan laiks, kad rudens darbi padarīti un ziema gatavojas vērt vaļā savus vārtus. Pašlaik, kad kopīga svinēšana nav iespējama, rotājam katrs savu telpu, vidi un arī sirsniņas, dāvājot prieku sev un citiem, gūstot apziņu, ka arī mēs esam daļiņa no ģimenes, tautas un Latvijas,» uzsver I. Špundzāne. Viņa lepojas, ka šis laiks visās desmit pirmsskolas grupās ir košs un rosīgs. Novembris sācies ar bērnu radošo darbu izstādēm – kopīgi veidota vides instalācija «Es Latvijai» un ekspozīcija «Sasildi Latviju!»; to tapšanā savu ieguldījumu devis ikviens – liels un mazs. Atzīmējot Mārtiņus, radīti grupu darbi latvju spēka zīmju veidolā, bet Lāčplēša dienas rītā bērni kopā ar vecākiem novietoja svecītes brīvības cīnītāju piemiņai. 17. novembrī grupās plānots organizēt valsts dzimšanas dienai veltītu svētku rītu, lai 102. gadskārtā vēlētu daudz laimes Latvijai.

Latvijas mēnesī bērni ar sveču gaismiņām prot savu zemi gan uzzīmēt, gan ar mīlestībā un labestībā radītiem darbiņiem piestarot un sasildīt. «Bauskas Dzīve» Lāčplēša dienas, 11. novembra, rītā apmeklēja pirmsskolas grupu «Lapsiņas» un «Pūcītes» āra nodarbību Liepu ielā un apskatīja pie žoga ierīkoto izstādi «Sasildi Latviju!».

«Ideja izvietot bērnu zīmētos dūraiņus pagalmā radās apstākļu dēļ, jo valstī noteiktie ierobežojumi liedz organizēt izstādes un sarīkojumus telpās. Sēta, ko rotā koka jumīši, ir ļoti piemērota, lai to greznotu ar cimdu pāriem,» par paveikto priecājas Vita Vēvere, grupas «Pūcītes» skolotāja. Pedagoģe māca un audzina divus gadus vecus mazuļus un viņi dūrainīšus noformēja kopā ar vecākiem, bet «lapsēni» –  trīsgadnieki un nedaudz vecāki bērni – darbojās patstāvīgi, līdz tapis viens latvisks cimdiņš, otrs – raibulītis. V. Vēvere stāsta, ka pirms zīmēšanas dūrainīši labi iepazīti gan pašu sarīkotā modes skatē, gan iesaistoties pāra meklēšanā, jo mazajiem neesot nemaz tik viegli raibo rokdarbu kaudzītē atrast «draudziņus» – divus vienādus rakstaiņus. Ar uzskates materiālu grupiņas nodrošinājusi skolotāja palīdze Sandra Zvirbule. Viņas mamma Mirdza Martinska, kura jau aizsaulē, bijusi čakla adītāja un radījusi daudz skaistu darbiņu arī mazuļu rociņām. V. Vēvere ir gandarīta, ka bērni jau pazīst savas valsts karoga krāsas un simbolus, bet pats svarīgākais – trīs gadu vecumā skaidri zina, ka dzīvo Latvijā.

Patriotisma tēma caurvija arī āra rotaļu par tēvu zemi divu roku platumā, par siltumu, ko sniedz ģimene un dūraiņiem, kas silda rociņas. Bērni, ar roku kustībām atdarinot adīšanu, tapināja cimdiņus lācim, lapsai, kaķim, sunītim un citiem dzīvnieciņiem. Nodarbība mazajiem ļāva iemanīties dūrainīša pareizā novilkšanā un uzvilkšanā, jo skolotājas Vita Vēvere, Laura Novicka, Kristīne Brikovska un Baiba Gerdiņa, sildot rokas rakstaiņos, rādīja, kā jārīkojas, lai, velkot cimdiņu, arī īkšķītis veiksmīgi tiek savā «mājiņā».

Vecumnieku vidusskolas pirmsskolā visas novembrī plānotās aktivitātes saistītas ar latvisko un ģimenisko vērtību godā celšanu, patriotisma daudzināšanu.

Pievieno komentāru

Komentāri 1

Mamma

Paldies superīgajām skolotājām par oriģinālām idejām un to realizēšanu bērnudārzā. Jābrīnās par viņu entuziasmu un vēlmi radīt. Ļoti priecājos, ka mans bērns apmeklē tieši šo bērnudārzu. Lai skolotājām LABA VESELĪBA, daudz pacietības un jaunu ideju.

pirms 6 mēnešiem, 2020.11.24 21:42

Vietējās ziņas