Veic Bauskas pilsētas kartēšanu

Pirmdien, 9. februārī, Bauskas bērnu un jauniešu centra jaunatnes lietu speciālists Renārs Manuilovs sadarbībā ar Ķekavas novada Jaunatnes iniciatīvu centra jaunatnes lietu speciālisti Santu Auziņu-Stuceri veica Bauskas pilsētas kartēšanu.

Kā informē Renārs Manuilovs, kartēšanas mērķis ir izprast situāciju vietās, kurās Bauskā jaunieši pavada brīvo laiku. Izzinot vietas ģeogrāfisko novietojumu, jauniešu vecumu, kuri uzturas šajās vietās, un brīvā laika pavadīšanas tendences, plānots uzlabot darbu ar jaunatni uz ielām.

«Ielu jaunatnes darbs ir jauns, vēl neizvērsts virziens Latvijā. Ir vairākas pieejas darbam ar jauniešiem, kas viena otru papildina. Viena no visplašāk pielietotajām ir jauniešu centros realizētais darbs. Tur viņi var lietderīgi pavadīt brīvo laiku, apgūt patstāvīgai dzīvei tik nepieciešamās sociālās prasmes, iegūt sev būtisku informāciju u. tml. Savukārt ielu jaunatnes darbs ietver darbu ar jaunatni ārpus jauniešu centriem – uz ielām, vietās, kur viņi pavada savu brīvo laiku ikdienā. Mūsu, jaunatnes lietu speciālistu, uzdevums ir sniegt piedāvājumu uz vietas – ielās, ne tikai jauniešu centrā,» stāsta Renārs.
 
Šī aktivitāte ir kā turpinājums starptautiskajām apmācībām par darbu ar ielu jaunatni, kas norisinājās no 17. līdz 23. janvārim Daugirdiškē Lietuvā. Apmācību mērķis bija dot iespēju Latvijas, Lietuvas un Igaunijas jaunatnes darbiniekiem gūt priekšstatu par ielu darbu kā nozīmīgu resursu darba ar jaunatni īstenošanai vietējā līmenī. Ar savu pieredzi šajā jomā dalījās eksperti no Lielbritānijas un Norvēģijas. Viļņā un Tallinā darbs ar jauniešiem ielās ir sākts pirms trim gadiem, taču vēl aizvien tiek meklēti jauninājumi un sadarbības partneri pieredzes apmaiņā ar kaimiņu valstīm.

No Latvijas uz apmācībām devās trīs jauniešu centru jaunatnes lietu speciālisti no Bauskas, Ķekavas un Viesītes. Pirmajās divās pilsētās kartēšana jau notikusi, bet Viesītē, sadarbojoties ar Bērnu un jauniešu centra jaunatnes lietu speciālisti Lauru Liepiņu, tā plānota tuvākajā laikā.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas