Veidos grāmatu par Rundāles novadu

Rundāles pašvaldībā izveidota darba grupa novada grāmatas radīšanai. Idejas autors ir novada domes priekšsēdētājs Aivars Okmanis. Daudzu pašvaldību vēsture, ievērojamākie cilvēki un vietas jau iemūžināti dažādos izdevumos. Arī Rundāles novadam pienācis laiks sevi apzināties un iemiesoties kādā drukas darbā kā vienotam veselumam, tā Aivars Okmanis.Darba grupas pirmajā sanāksmē piedalījās deputātes Inta Klīve, Sandra Paegle, Gunta Šurna, Pilsrundāles bibliotēkas vadītāja Aelita Ramane, Pilsrundāles vidusskolas Svitenes filiāles vadītāja Gunta Novika, saulainietis bijušais Saulaines profesionālās vidusskolas darbinieks Leons Dravnieks, pilsrundāliete Valerija Liepa un radošās apvienības «Pūces māja» pārstāvji, informē sabiedrisko attiecību un projektu speciāliste Laura Ārente. Tiekoties diskutēja par novada grāmatas saturu un informācijas avotiem. Izdevumā plānots iekļaut ziņas par novada vēsturi, pilīm un muižām, ar novadu saistītajiem cilvēkiem, izglītību, par kultūru un sportu, uzņēmējdarbību, skaidro Aelita Ramane. Darba grupas nākamā tikšanās iecerēta 24. martā. Ikviens interesents ir aicināts iesniegt savas idejas, kādi materiāli par novadu būtu jāiekļauj topošajā izdevumā. Vēstules un priekšlikumi tiek gaidīti Rundāles novada domes sekretariātā, Svitenes un Viesturu pagasta pārvaldē. Elektroniskais pasts: laura.arente@rundale.lv.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas