«Vēveri» Vecumniekos sarīko video koncertu un pasniedz «Dejas gada balvu»

Vecumnieku tautas nama vidējās paaudzes deju kolektīvs «Vēveri» radis veidu, kā kovidlaika ierobežojumu apstākļos uzturēt amatiermākslas kolektīva garu. Tas stiprināts ar video koncertu un «Dejas gada balvas» pasniegšanas «ceremoniju».

Jau ilgstoši tautas mākslas daudzinātājiem liegts sanākt kopā mēģinājumos, apturēta koncertdarbība. Lai gūtu uzmundrinājumu, 29. janvāra vakarā, «saskrienoties» uz brīdi brīvā dabā drošā attālumā cits no cita un ievērojot valstī noteiktos piesardzības pasākumus «Covid-19» infekcijas izplatības mazināšanai, vairāki dalībnieki noskatījās uz tautas nama ēkas sienas projicēto video koncertu un ar sirsnīgiem aplausiem sveica «Dejas gada balvas» ieguvēju Ilonu Dombrovsku.

«Esmu nobažījusies – kā savējos saturēt kopā. Regulāri sazināmies, iesaistāmies atļautās aktivitātēs, piemēram, novembrī individuāli bijām izgājuši aizdegt svecītes brīvības cīnītāju piemiņai,» teic Sarmīte Vēvere, deju kolektīva «Vēveri» vadītāja. Katru gadu janvārī «Vēveri» rīkojuši sadanča vakaru, ciemos aicinājuši draugu kolektīvus, taču īpašo apstākļu dēļ šogad tas izpaliek, tāpēc radusies ideja par citādāka formāta «sadanci». Lai stiprinātu kolektīva garu, tapis video koncerts, kas veidots no iepriekšējo gadu deju priekšnesumu ierakstiem. Tā ir iespēja atcerēties kopā pavadītos jaukos mirkļus. Jāatzīmē, ka «Vēveru» pūrā ir 36 radoši un notikumiem bagāti gadi.

«Kad vēl varēja, notika individuālie mēģinājumi, tagad darbojamies tikai attālināti. Katrs mājās apgūst kādus solīšus, ieraksta video un atsūta man, lai varam pārrunāt. Pāriem, kas ir ģimene – Ilonai un Mārim Dombrovskiem un Diānai un Jānim Gerikiem, klājas vieglāk, jo viņi var sadejoties,» šī laika aktivitātes raksturo Sarmīte Vēvere. Viņa saņēmusi informāciju par 2023. gadā plānotajiem Dziesmu un deju svētkiem, kolektīvs ir apņēmības pilns gatavoties šim notikumam un apgūt repertuāru.

Pēc video koncerta noskatīšanās gaidīts brīdis bija afišā pieteiktā «Dejas gada balvas» pasniegšana, kas varētu kļūt par jauku tradīciju.

Ar saldumiem pildītu trauku un rakstisku apliecinājumu saņēma Ilona Dombrovska. Viņa veltījusi ne mazums enerģijas, stiprinot un saliedējot kolektīvu, vācot materiālus un veidojot «Vēveru» arhīvu. «Šodien laižu dzīvē šo «kausu», kas kolektīvam kādreiz dāvināts. Lai tas top par mūsu «Dejas gada balvu» un arvien atrod jaunu īpašnieku! Šoreiz tas tiek mūsu Ilonītei – par aktīvu piedalīšanos, aktivitāti, atbalstu, pozitīvu gaisotni, jaunu dalībnieku piesaisti, par vākšanu, krāšanu, fotografēšanu un arhivēšanu, apkopojot ap seštūkstoš bilžu,» sacīja deju kolektīva vadītāja.

Katrs tika aicināts no groziņa paņemt iesaiņotu kliņģera gabaliņu, glabāt prieku par sniegputeņa vakarā piedzīvoto un nepadoties «šī laika trakumam». To, ka kolektīvs spēj turēties pretim pārbaudījumiem, dalībnieki apstiprināja ar pārliecinoši vienbalsīgu izsaucienu: «Vē-ve-ri! Vē-ve-ri! Vē-ve-ri!».

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas