Vidusskolēni papildina zināšanas ķīmijā

Bauskas 2. vidusskolas audzēkņi līdztekus mācību darbam skolā regulāri izglītojas arī papildus. Par šī rudens aktivitātēm stāsta pedagoģe Anita Zibola.

Dabaszinību mācību cikla priekšmetu apguvei skolās tiek pievērsta arvien lielāka vērība. Iespēju pilnveidot skolēnu prasmes un iemaņas dabaszinībās piedāvā Latvijas Universitāte (LU) un Rīgas Tehniskā universitāte. Bauskas novada pašvaldība radusi iespēju finansēt jauniešus, kuriem ir interese par padziļinātu ķīmijas un bioloģijas apguvi. Reizi mēnesī šie audzēkņi var piedalīties jauno ķīmiķu un biologu skolas nodarbībās LU jaunajā Dabaszinību centrā. No Bauskas 2. vidusskolas šādu iespēju izmanto desmit 8. līdz 12. klases jaunieši.

Skolēniem jau no 6. klases Rīgas Tehniskajā universitātē ir iespēja iesaistīties Tehniskās jaunrades dienās. Augstskolā pusaudži var izpausties radošajās darbnīcās fizikā un ķīmijā, piedalīties jauno ķīmiķu konkursā. Novembrī uz radošajām darbnīcām un jauno ķīmiķu konkursu devās Bauskas 2. vidusskolas 8. un 9. klašu skolēni. Viņi izvēlējās izzināt darbnīcās «Miniķīmija» un «Sudraba spoguļi» piedāvāto.

Ķīmiķu konkursā 1. vietu izcīnīja 9.b klases skolēns Adrians Aļijevs, otrajā vietā Dace Antonova no 8.b klases, bet trešajā vietā Katrīna Ļizaņeca no 9.b klases. Atzinību saņēma arī 8.b klases skolniece Katrīna Baļuka.

«Piedaloties ar ķīmiju un bioloģiju saistītās aktivitātēs ārpus mācību stundām LU un RTU, jaunieši ne tikai pārliecinās par savu erudīciju un zināšanu līmeni, bet arī iepazīst augstskolu mācību vidi. Viņi tiekas ar studentiem un pasniedzējiem, kuri vada nodarbības un konkursus. Tas ir vērā ņemas devums jauniešu karjeras izvēlei turpmākajai dzīvei,» piebilst skolotāja A. Zibola.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas