VNĪ: Kamēr TM vēlas izmantot īpašumu Bauskā, valstij nav pamata nodot to pašvaldības vajadzībām

Kamēr Tieslietu ministrija (TM) vēlas izmantot īpašumu tās funkciju nodrošināšanai, valstij nav tiesiska pamata šo īpašumu nodot pašvaldības vajadzībām, aģentūrai LETA gadījumu ar telpām Bauskā, Uzvaras ielā 3, komentēja VAS "Valsts nekustamie īpašumi" (VNĪ) izpilddirektors Ojārs Valkers.

Viņš skaidroja, ka pašlaik līdz ar Bauskas Bērnu bibliotēku īpašumā Uzvaras ielā 3, ko pašvaldība vēlas pārņemt, ir izvietotas sešas valsts iestādes - Tiesu administrācija, Pārtikas un veterinārais dienests, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, Latvijas Nacionālais arhīvs, Lauksaimniecības datu centrs un Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR". Par Bauskas Bērnu bibliotēkas darbību šajā īpašumā noslēgts nomas līgums līdz 2022.gadam.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteikts, ka valstij piederošu īpašumu var virzīt atsavināšanai, tostarp nodot pašvaldībām, vienīgi pie nosacījuma, ja tas nav nepieciešams valsts iestādēm to funkciju nodrošināšanai, tādēļ ar Bauskas novada pašvaldību bija jāpanāk vienošanās par ēkā izvietoto valsts iestāžu pārvietošanu uz citām piemērotām telpām, norādīja Valkers.

"Tā kā šāda vienošanās tika panākta, VNĪ nebija iebildumu virzīt jautājumu izskatīšanai Ministru kabinetā (MK) par VNĪ pārvaldībā un Finanšu ministrijas (FM) valdījumā esošā nekustamā īpašuma Uzvaras ielā 3, Bauskā, nodošanu pašvaldības īpašumā," skaidroja VNĪ pārstāvis.

VNĪ apstiprina, ka kopš 2019.gada starp VNĪ un pašvaldību ir notikusi informācijas apmaiņa par iespējamo īpašuma nodošanu pašvaldības īpašumā.

Šī gada 20.jūlijā FM kā īpašuma valdītāja saņēma TM vēstuli ar informāciju, ka minētajā ēkā atrodas Zemgales rajona tiesas Bauskas zemesgrāmatas nodaļa, savukārt pārējā Zemgales rajona tiesa Bauskā atrodas tiesu vajadzībām nepiemērotās telpās. Tādēļ TM ir ieinteresēta izvietot Zemgales rajona tiesu Bauskā vienā ēkā piemērotās telpās, vienlaicīgi padarot efektīvāku tiesas apsaimniekošanu un apņemoties saglabāt visas ēkā izvietotās valsts iestādes.

Ņemot vērā TM iniciatīvu pārņemt minēto īpašumu tās valdījumā, izstrādāts MK rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Uzvaras ielā 3, Bauskā, Bauskas novadā, nodošanu Tieslietu ministrijas valdījumā", kas 27.augustā izsludināts valsts sekretāru sanāksmē. Par konceptuālu lēmumu nodot nekustamo īpašumu TM valdījumā VNĪ informēja Bauskas novada domi 11.augustā. Atbilstoši valsts sekretāru sanāksmes protokolam MK rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Uzvaras ielā 3, Bauskā, Bauskas novadā, nodošanu Tieslietu ministrijas valdījumā" FM jāsaskaņo ar TM un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju.

"Kamēr TM vēlas izmantot īpašumu tās funkciju nodrošināšanai, valstij nav tiesiska pamata nodot īpašumu pašvaldībai. Īpašumu pašvaldībai var nodot tikai tad, ja TM atsauc savu vajadzību un kopā ar pašvaldību tiek atrasts risinājums attiecībā uz valsts institūciju pārvietošanu uz citām telpām," uzsvēra Valkers.

VNĪ aicina iesaistītās puses uz dialogu, lai panāktu vienošanos par racionālu nekustamā īpašuma izmantošanu, neizslēdzot iespēju pašvaldībai vienoties ar TM un publiskajām iestādēm jautājumos, kas saistīti ar valsts un pašvaldības sniegto pakalpojumu ērtu pieejamību Bauskas iedzīvotājiem.

VNĪ apliecina, ka iesaistītās puses - Tiesu administrācija, TM un Bauskas pašvaldība -  pašlaik pārrunā jautājumu par īpašumu, lai panāktu vienošanos par racionālu nekustamā īpašuma izmantošanu, kas ļaus nodrošināt gan tiesu sistēmas attīstību, gan valsts un pašvaldības sniegto pakalpojumu ērtu pieejamību Bauskas iedzīvotājiem.

Jau ziņots, ka ceturtdien pēc tikšanās ar TM Bauskas novada pašvaldība apgalvoja, ka apmaiņā pret ēku, kurā pašlaik atrodas Bauskas Bērnu bibliotēka, pašvaldība TM varētu piedāvāt citu ēku.

Uzklausot ministrijas pārstāvjus, Bauskas novada vadība izteica piedāvājumu Zemgales rajona tiesu pārcelt uz pašvaldības SIA "Vides serviss" ēku Salātu ielā 7, jo uzņēmums turpmāk atradīsies SIA "Bauskas ūdens" telpās Biržu ielā 8, un TM vajadzībām telpas Salātu ielā varētu tikt atbrīvotas nākamā gada pirmajā ceturksnī. Šādu variantu atbalstījušas abas puses.

Tāpat tika apspriesta maiņas iespēja - valsts īpašumā esošā ēka Uzvaras ielā 3 bez atlīdzības valdījumā tiktu nodota pašvaldībai, bet pašvaldībai piederošā ēka Salātu ielā 7 - TM. Pie šāda scenārija pašvaldībai būtu lielāka rīcību brīvība, lai, piesaistot projektu līdzekļus ēkai Uzvaras ielā 3, kur nākotnē plānots pārcelt arī Bauskas Centrālo bibliotēku, varētu īstenot ēkas siltināšanas, vides pieejamības labiekārtošanas un citus projektus, pauda pašvaldībā.

Pēc tikšanās TM pārstāji informējuši pašvaldību, ka tiek apturēts jautājums par Bauskas Bērnu bibliotēkas telpu izmantošanu ministrijas vajadzībām līdz brīdim, kad TM būs atzinums, ka telpas Salātu ielā 7 atbilst ministrijas funkciju nodrošināšanai.

Iepriekš Bauskas novada pašvaldība pauda neizpratni, ka valsts īpašumā esošā ēka Uzvaras ielā 3, kura tikusi solīta Bauskas Centrālās bibliotēkas vajadzībām, bez atlīdzības valdījumā nodota nevis pašvaldībai, bet TM.

Pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Ieva Šomina aģentūrai LETA klāstīja, ka piemērotas telpas bibliotēkai vietvara meklējusi gandrīz desmit gadus un bija iecerējusi jau drīzumā sākt ēkas Uzvaras ielā 3 tehniskā projekta izstrādi. Ēka Kalna ielā, kur pašlaik atrodas Bauskas Centrālā bibliotēka, ir sliktā tehniskā stāvoklī, un tajā nevar tikt nodrošinātas vides pieejamības prasības.

Pēc saziņas ar VNĪ pašvaldībai ticis solīts, ka VNĪ sagatavos un virzīs izskatīšanai Ministru kabineta (MK) rīkojuma projektu par nekustamā īpašuma Uzvaras ielā 3 nodošanu bez atlīdzības Bauskas novada domes īpašumā.

"Liels bija pašvaldības pārsteigums, kad MK rīkojuma vietā par ēkas Uzvaras ielā 3, Bauskā, nodošanu bezatlīdzības lietošanā Bauskas novada pašvaldībai pēc gandrīz pusgadu ilgas klusēšanas, 2020.gada 11.augustā, tika saņemta VNĪ informatīva vēstule par nekustamā īpašuma Uzvaras ielā 3, Bauskā, nodošanu bez atlīdzības TM valdījumā tās funkciju nodrošināšanai," apgalvoja pašvaldībā.

Aģentūras LETA arhīvs liecina, ka lēmumu par telpu pārņemšanu Uzvaras ielā 3 dome pieņēma 2019.gada beigās.

Toreiz tika ziņots, ka Centrālā bibliotēka atrodas Bauskas Kultūras centra ēkā Kalna ielā 18, trešajā stāvā, šaurās un grūti pieejamās telpās. Iedzīvotājiem ar kustību traucējumiem un gados veciem cilvēkiem bibliotēkas pakalpojumi nav pieejami. Turklāt arī telpu tehniskais stāvoklis ir kritisks, Būvniecības valsts kontroles birojs jau ir aizliedzis ekspluatēt bibliotēkas krātuvi un lasītavu, jo telpu grīdu pārsegumu nestspēja ir neatbilstoša.

Pašvaldība vērsās VNĪ ar priekšlikumu par ēkas Uzvaras ielā 3 nodošanu pašvaldības īpašumā bez atlīdzības. VNĪ pašvaldību informējuši, ka neiebilst pret nekustamā īpašuma nodošanu pašvaldībai.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas