Zālītes ciemā iedzīvotāji kā lielāko problēmu min nekvalitatīvo dzeramo ūdeni

Iecavas novadā turpinās pašvaldības vadības un speciālistu tikšanās ar iedzīvotājiem ciemos. 28. septembra vakarā sapulce notika Zālītes bibliotēkā.

Uz tikšanos ar Iecavas novada domes pārstāvjiem – priekšsēdētāju Aivaru Mačeku, pašvaldības administrācijas izpilddirektoru Mārtiņu Veinbergu, izpilddirektora vietnieku Normundu Vāveru, Reģionālās pašvaldības policijas Iecavas novada nodaļas priekšnieku Gundaru Dzeni un SIA «Dzīvokļu komunālā saimniecība» vadītāju Juri Junduli – bija ieradušies 11 aktīvākie Zālītes ciema iedzīvotāji.

Pašvaldības administrācijas izpilddirektors M. Veinbergs sapulci sāka ar atskaiti par izpildītajiem darbiem. Ir izveidots bērnu rotaļu laukums, bet problēmu ar ūdens sakrāšanos pie autobusu pieturas atrisināt nav izdevies ar vienkāršam metodēm, tur esot vajadzīgi lielāki darbi, kas tikšot ieplānoti un arī veikti nākamajā gadā. M. Veinbergs pastāstīja arī par aktualitātēm novadā.

Reģionālās pašvaldības policijas Iecavas novada nodaļas priekšnieks Gundars Dzenis informēja, ka periodā, kopš pašvaldības policija sāka darbu Iecavas novadā, tas ir, no pagājušā gada 1. jūlija, uz Zālīti saņemti 150 izsaukumi. G. Dzenis aicināja iedzīvotājus būt sociāli aktīviem un ziņot par novērotiem pārkāpumiem, uzsverot, ka pašvaldības policija strādā diennakts režīmā. Statistika liecina, ka lielākā daļa izsaukumu saistīti ar ģimenes konfliktiem, pārmērīgu alkohola lietošanu, kā arī kūlas dedzināšanu.

Zālītes iedzīvotājus satrauca situācija ar atkritumiem – meži un apkārtne esot ļoti piedrazota, kaut arī gandrīz visi dzīvokļu un māju īpašnieki līgumus par atkritumu izvešanu ir noslēguši. Tika diskutēts par novērošanas kameru izvietošanas variantiem un izvietošanas iespējām, kā arī A. Mačeks ieteica, ka te, viņaprāt, varētu līdzēt obligāta atkritumu izvešana reizi mēnesī. Ja par pakalpojumu būs jāmaksā obligāti, tas palīdzētu risināt šo problēmu. G. Dzenis informēja, ka sodi par šādu pārkāpumu ir lieli, aicināja iedzīvotājus būt atbildīgiem, sociāli aktīviem un palīdzēt atrast pārkāpējus.

Iedzīvotāji sūdzējās arī par ūdens kvalitāti. Kaut, kā apstiprināja «Dzīvokļu komunālās saimniecības» vadītājs Juris Jundulis, ūdens analīzes esot labas, iedzīvotāji ziņoja, ka tas esot praktiski nelietojams – smakojot, ātri kļūstot brūns, nelīdzot nekādi ūdens filtri, dzeramais ūdens ir jāpērk. Pašvaldības pārstāvji solīja operatīvi šo jautājumu risināt, uzdevums dots «Dzīvokļu komunālās saimniecības» vadībai.
Pašvaldības pārstāvjiem tika lūgts arī pievērst uzmanību ceļu atputekļošanai, ziņots par autobraucējiem, kuri pārkāpj ātruma ierobežojumus, novērotiem lidojošiem droniem, kā arī iedzīvotāji bija norūpējušies par sabiedrisko transportu – sarežģīta nokļūšana uz darbu Iecavā un Rīgā.

Trešdien, 30. septembrī, plkst. 18 Edvarta Virzas Iecavas bibliotēkā notiks pēdējā šī rudens sapulce, ar to arī noslēgsies pasākumu cikls - pašvaldības pārstāvju un iedzīvotāju tikšanās pirms nākamā gada Iecavas novada budžeta projekta veidošanas.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas