Zemgales pilsētās šogad vairāk aktivizējusies darba devēju un pašvaldību sadarbība

Šogad visā Latvijā, tostarp Zemgalē, daudz intensīvāk nekā jebkad agrāk ticis veicināts sociālais dialogs jeb pastāvīga, regulāra sadarbība un konsultācijas starp reģiona darba devējiem, darba ņēmējiem un vietējām pašvaldībām.Tā, atskatoties uz paveikto, aģentūrai LETA pauda Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) Zemgales reģiona sociālā dialoga eksperte Zanda Lamba. Viņa uzskata, ka viens no būtiskākajiem šā gada panākumiem ir Jēkabpils pilsētas pašvaldības, LDDK, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības un Jēkabpils Uzņēmēju biedrības atkārtoti noslēgtais Līdzdarbības līgums, kas paredz kopīgiem spēkiem risināt pilsētas attīstībai aktuālus jautājumus. Iespējams, tieši šī sadarbība veicinājusi to, ka Jēkabpils Uzņēmēju biedrībā iestājusies virkne uzņēmumu, un patlaban biedrībā ir aptuveni 30 biedru. "Uzņēmēji saprot, ka, darbojoties un pārstāvot biznesa vides viedokļus kopā, risinājumu var rast efektīvāk, nekā rīkojoties katram atsevišķi," pauda Lamba. Eksperte arī secinājusi, ka veiksmīgi norit Trīspusējās konsultatīvās padomes darbība Jelgavas pilsētā, kur sociālajam dialogam ir senākas saknes nekā citviet Zemgalē. Uzņēmēju viedokli tajā pārstāv Jelgavas Ražotāju un tirgotāju asociācija, un kopējiem spēkiem padomes ietvaros šogad uzņēmēji, darba ņēmēji un pašvaldība meklējuši risinājumus nodarbinātības veicināšanai pilsētā. Savukārt Bauskā šogad darbību uzsākusi Bauskas novada Uzņēmējdarbības konsultatīvā padome, kuras uzdevums ir sniegt pilsētas domei priekšlikumus uzņēmējdarbības veicinošu lēmumu pieņemšanai un aktivizēt informācijas apmaiņu starp pašvaldību un uzņēmējiem. Lamba skaidroja, ka viens no aktuālākajiem darbiem 2012.gadā bijusi situācijas apzināšana profesionālās izglītības jomā Zemgales reģionā. Zemgales Darba devēju padome, kas apvieno reģiona darba devēju organizācijas, pamatojoties uz veikto izpēti, ir izstrādājusi priekšlikumus profesionālās izglītības uzlabošanai, kas tālākai izskatīšanai nodoti LDDK vadības pārstāvjiem. Daudzās aktivitātēs akcentēta nepieciešamība pēc darba devēju garantētām prakses vietām dažādu profesionālās izglītības programmu audzēkņiem. Šāda prakse Zemgalē jau pamazām tiek ieviesta - Rietumzemgales profesionālās izglītības kompetences centram "Jelgavas Amatniecības vidusskola" izveidojusies veiksmīga un ilgstoša sadarbība ar tādiem uzņēmumiem kā SIA "Auto Fans", SIA "Jelgavas mēbeles" un citiem. Darba devēji uzsver, ka tikpat būtiski būtu nodrošināt profesionālo skolu pedagogiem reālu stažēšanās praksi pie darba devējiem, kas ļautu labāk pārzināt aktualitātes ražošanas procesā, kā arī skolām kā vieslektorus piesaistīt atbilstošu specialitāšu darba devējus, pauda eksperte. Līdzās šīm iniciatīvām paši uzņēmēji par nozīmīgu atzinuši iespēju darba devēju organizāciju ietvaros organizēt regulāras tikšanās un pieredzes apmaiņas pasākumus. Piemēram, rudenī Jēkabpilī tikās gan Jēkabpils, gan Jelgavas, Dobeles un Bauskas darba devēju organizācijas, daloties līdzšinējā pieredzē un pārspriežot turpmākās sadarbības iniciatīvas. Līdzīgs pasākums norisinājies arī Bauskā. Tieši Zemgales reģiona darba devēju organizācijas sadarbībā ar LDDK pēdējā gada laikā izveidojušas jaunu tradīciju - regulāri aicināt kopā uzņēmējus no visas Latvijas, veicinot savstarpējo komunikāciju un sadarbību ne tikai ar pašvaldībām, bet arī citām institūcijām, skaidroja Lamba. LDDK īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta "LDDK administratīvās kapacitātes stiprināšana reģionos", kura laikā tiek atbalstīta minētā iniciatīva, mērķis ir veicināt reģionālā sociālā dialoga attīstību un paaugstināt sociālo partneru līdzdalības iespējas rīcībpolitikas izstrādē un īstenošanā. Projektu plānots īstenot līdz 2014.gadam.

Pievieno komentāru

Latvijā un pasaulē