Zemgales reģiona otrs iecienītākais tūrisma objekts - Rundāles pils

Zemgales reģiona iecienītākais tūrisma objekts ir Tērvetes dabas parks, izvērtējot reģionā pirmo reizi veiktās ceļotāju aptaujas "Iecienītākais tūrisma produkts Zemgalē" rezultātus, aģentūru LETA informēja Zemgales plānošanas reģiona tūrisma un lauku attīstības speciāliste Dace Strautkalne.Aptaujas "Top 10" otro vietu ieguvis Rundāles pils muzejs, trešo vietu ieņem Jelgavas pils, ceturto vietu - Pētera Upīša ceriņu dārzs Dobelē un Bauskas pils, piekto vietu - Kokneses pilsdrupas, sesto vietu - Pokaiņu mežs, bet septīto vietu - Mežotnes pils. Astotajā vietā ir Krustpils pils, devītajā vietā - Sēļu sēta, ZS "Līči" un Dobeles pilsdrupas, bet desmitajā vietā - ZS "Dobuļi" un mašīnu muzejs "Miķelis". Aptaujas rīkotāji atzīst, ka pirmo vietu ieguvēji ir ne tikai visā valstī populāri un labi pazīstami objekti, bet tie ir arī pazīstami ārvalstu tūristiem. Zemgales iecienītāko tūrisma objektu "Top 10" iekļuvuši 14 objekti, jo vairākiem bija vienāds iegūto punktu skaits. Pozitīvi vērtējams tas, ka iecienītāko tūrisma objektu "Top 10", lai arī ar nelielu punktu skaitu, bet tomēr ierindojas tādi nelieli objekti kā ZS "Līči", ZS "Dobuļi" un mašīnu muzejs "Miķelis", jo tradicionāli tūrisma firmas pārsvarā piedāvā maršrutus, kuros Zemgalē tiek iekļauti tādi objekti kā pilis un muižas. Vēl starp biežāk minētajiem iecienītiem tūrisma objektiem, kas neiekļuva "Top 10", bet noteikti ir pieminēšanas vērti, ir Annas Brigaderes muzejs "Sprīdīši", Kārļa Ulmaņa muzejs "Pikšas", Vecauces pils, muzejs "Kalna ziedi", atpūtas vieta "Labirinti", Viesītes mazais Bānītis, ūdens atpūtas un relaksācijas centrs "Citruss", strausu audzētava "Jāņasētas" un maizes ceptuve "Liepkalni", kas atrodas Klintainē. Zemgales plānošanas reģions sadarbībā ar tūrisma informācijas centriem, veicot aptauju, lai noskaidrotu iecienītāko Zemgales reģiona tūrisma objektu, aptaujāja 251 respondentu. Aptauja norisinājās no šī gada maija līdz septembrim. Anketēšana galvenokārt noritēja tūrisma informācijas centros, kur ikviens apmeklētājs varēja saņemt un aizpildīt aptaujas anketu. Tāpat ikvienam interesentam bija iespēja aptaujas anketu aizpildīt internetā, ko bija izvēlējusies darīt nedaudz mazāk kā puse aptaujāto. No ceļotāju vidus aktīvākas un atsaucīgākās izrādījušās sievietes, jo no visiem aptaujātiem sievietes ir 84%, bet vīrieši tikai 16%. Visvairāk aptaujā ir piedalījušies respondenti vecumā no 26 līdz 35 gadiem (22%), kam seko vecuma grupa no 51 un vairāk gadiem (21%). Vismazāk aptaujāto bija vecuma grupā no 46 līdz 50 gadiem - 18%. Vērtējot aptaujāto sadalījumu pēc dzīvesvietas, visvairāk aptaujā ir piedalījušies Zemgales reģiona iedzīvotāji (48%). Otra lielākā aptaujāto grupa ir no Rīgas reģiona (25%), kam seko Kurzemes reģions (13%). Vismazāk aptaujāto ir no Latgales reģiona (2%). Pozitīvi vērtējams fakts, ka no visiem aptaujātajiem tikai 6% norāda, ka pēdējā gada laikā nav apmeklējuši nevienu Zemgales reģiona tūrisma objektu, savukārt pārējie 94% nesen ir viesojušies kādā no objektiem, kas palielina aptaujas rezultātu ticamību un aktualitāti. Iegūtie rezultāti atspoguļo esošo situāciju, jo respondenti vērtē nesen apmeklētus objektus. Tā kā aptaujas mērķis bija ne tikai noskaidrot Zemgales iecienītāko tūrisma objektus, bet gūt priekšstatu par Zemgales apceļotāju ieradumiem, aptaujā tika iekļauts jautājums par to, cik bieži respondenti dodas izbraukumos vai ekskursijās pa Latviju, uz ko 40% aptaujāto norāda, ka reizi pusgadā, 36% - reizi mēnesī, 10% - reizi nedēļā, savukārt 14% norādījuši citu variantu. Visbiežāk kā cits variants minēts - reizi gadā, reizi ceturksnī, reizi divos mēnešos, vasarā biežāk, citos gada laikos retāk, reizi ceturksnī vai biežāk, neregulāri. Vaicāti norādīt, kurā gadalaikā, puse norādīja, ka visbiežāk ceļo vasarā, ceturtdaļa norāda, ka rudenī, 19% - pavasarī un tikai 3% - ziemā. Lielāko daļu aptaujāto interesē atpūta brīvā dabā (77%), otrajā vietā ierindojas aktīvā atpūta (53%), bet trešajā vietā - kultūrvēsturiskie objekti (49%). Tāpat ceļotājus interesē arī kultūras pasākumu apmeklēšana, lauku apskate, saimniecības un muzeji. Pie citiem variantiem tika minēts sakrālais tūrisms un atpūta kopā ar bērniem.

Pievieno komentāru

Latvijā un pasaulē