Zontas ziedo naudu Bauskas mūzikas skolas audzēknei

Bauskā, ģimenes un sociālā atbalsta centrā «Ābele», 12. aprīlī notikušajā starptautiskās sieviešu organizācijas «Zonta International» Latvijas klubu sapulcē zontietes ne tikai runāja par labdarības programmām un palīdzības fondiem, bet arī uzreiz un uz vietas realizēja vienu šādu darbu.Šajās zontu sapulcēs parasti tiek rīkotas ziedojumu vākšanas loterijas, sestdienas gaitā klubu dalībnieces saziedoja naudu, kas tiks veltīta mūzikas instrumenta iegādei Bauskas mūzikas skolas 5. vijoles klases audzēknei Dacei Bukšai. Bauskas zontu kluba vadītāja Ligita Asare visas klātesošās dāmas pirms tam iepazīstināja ar Daces Bukšas pašrakstīto autobiogrāfiju.Kā «Bauskas Dzīve» jau informēja, Latvijas Zonta klubi sadarbībā ar Vītolu fondu nodibinājuši stipendiju, kas katru gadu tiks piešķirta vienai jaunietei studijām kādā no Latvijas augstskolām. Šogad Latvijas Zonta klubu stipendiju piešķirs pirmo reizi un tā būs 1000 latu. Stipendijai var pieteikties jaunietes no pilsētām un reģioniem, kuros darbojas Zonta klubi, – no Bauskas, Jelgavas, Valmieras un Rīgas (pieteikties var Vītolu fondā).Stipendijā kāda sekmīga jauniete no maznodrošinātas ģimenes varēs saņemt 100 latu katru mēnesi no 1. septembra līdz 1. jūlijam. Pagaidām tā ir paredzēta uz vienu mācību gadu, bet iespējams to arī pagarināt. Pašlaik Latvijas Zonta klubu dalībnieces vāc naudu šim stipendiju fondam, pašas ziedojot, kā arī aicinot palīgā sabiedrību, uzņēmējus. Ja arī Bauskā kāds vēlas atbalstīt sekmīgas jaunietes studijas, lūgums ieskaitīt ziedojumus organizācijas «Bauskas Zonta klubs» kontā: reģ. nr. 40008074811; bankā: va/s «Latvijas Hipotēku un zemes banka»; konta nr. LV 09 LHZB3900079420001; norādīt maksājuma mērķi – ziedojums Latvijas zontu stipendijai.Latvijas Zonta klubu vadītāja Iveta Rībena uzsvēra, ka zontu mērķis ir atbalstīt talantīgu, enerģisku, sociāli aktīvu, sekmīgu jaunieti, kurai sadzīves apstākļi varētu bremzēt ceļu uz augstāko izglītību. Zontas uzskata, ka palīdzēt tiem, kam objektīvu apstākļu dēļ dzīve nav kā gluds ceļš, ir sirdsdarbs un privilēģija.Sapulcē Bauskā «Zonta International» 21. apgabala, ko veido Zviedrijas un Latvijas Zonta klubi, gubernatore Sonja Hēniga iepazīstināja Latvijas zontietes ar starptautiskajām aktualitātēm zonta kustībā, kā arī ar gaidāmā kongresa Roterdamā svarīgiem jautājumiem. Uz kongresu dosies arī Bauskas kluba pārstāve Ilze Tijone.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas